Communicatie en Sensibilisering m.b.t. Oogstfeest De Pikkeling


Externe media

Bestanden
open bestand
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
VVV De Faluintjesstreek vzw
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Externe link
http://www.de-pikkeling.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Identificatie en documentatie Oogstfeest De Pikkeling
Onderzoek m.b.t. het Oogstfeest De Pikkeling
Overdracht in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Heropname verloren gegane tradities in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Gastgezinwerking

Het Oogstfeest is eigenlijk één grote sensibilisering en communicatie. We merken bij de opmaak van dit dossier dat het merendeel van onze acties zich op dit domein situeren. Op zich is elkeen van de organisatie bij dit aspect betrokken. Weliswaar is het specifiek de werkgroep PR die in deze de meeste verdiensten heeft.
Enkele realisaties:
 
2017
 • Kinderparcours: Voor het eerst in 2017 zal een heus parcours uitgewerkt worden dat jongeren kunnen doorlopen op de terreinen van het Oogstfeest. De voorbije jaren waren er reeds voor de jeugd: kinderanimatie, vliegend tapijt, kindervertellingen, zwiermolen,…
 • Wandelparcours van Graan tot Brood: zie 2015 en vroeger. Bedoeling is om in 2017 het parcours effectief te bewegwijzeren en te expliciteren met informatieborden.
 • Bevlagging straten: Momenteel nog in onderzoek op de haalbaarheid om dit initiatief alsnog in 2017 te realiseren. Bedoeling is de bewoners van de Faluintjesregio te vragen “een Pikkeling” vlag uit te hangen tijdens de Pikkelingweek. Op deze wijze worden de bewoners nog meer betrokken in de feeststemming.
 • Toekomstplannen
  • Promotie verblijfsmogelijkheden: In onze regio is het verblijfstoerisme in opmars. De laatste jaren zijn diverse B&B’s gestart. Omdat ons Oogstfeest van vrijdag tot zondagavond loopt en we tevens een publiek aanspreken van buiten de regio denken we eraan een koppeling te kunnen maken tussen het verblijfstoerisme en ons Oogstfeest door het publiek te informeren van de verblijfsmogelijkheden in de Faluintjesstreek.
  • Promotie lokale landbouwproducten: We spelen met de gedachte om op zaterdagochtend van ons Oogstfeest een heuse landbouwmarkt te organiseren. Een gelegenheid voor de lokale telers om hun producten aan te bieden, een mogelijkheid voor de bewoners uit de Faluintjesgemeenten om kennis te maken met het lokale goeds.
  • Wedstrijd Vlegelen : In Vlaanderen zijn er diverse verenigingen die het “vlegelen” beoefenen. Waarom niet eens een wedstrijd “vlegelen” organiseren tussen deze verenigingen.
 2016
 • Opmaak SWOT: In het kader van onze brainstorm dagen werkten we een SWOT (zie bijlage) analyse uit die ons kon helpen onze toekomstplannen genuanceerd te definiëren.
 • Opmaak marketing en communicatieplan: In het kader van onze brainstromdagen stelden we een marketing en communicatieplan op aan de hand van dewelke de werkgroep PR aan de slag kon.
 • Samenwerking met Radio Goeiedag Regio Aalst: Voor het eerst lukte het ons een structureel samenwerkingsverband te sluiten met de “Stadsradio”. Ze steunen ons bij de promotie van ons Oogstfeest en zorgen voor live uitzendingen vanop de feestweide. Radio Goeiedag wordt voor enkele dagen ‘Radio Pikkeling’. De samenwerkingsverband is gesloten voor 3 jaar.
2015 en vroeger
 • Samenstelling PR-werkgroep: Sinds de start in 2015 zijn er ondertussen heel wat zaken gerealiseerd:
  • de vernieuwde huisstijl
  • een communicatie strategische planning
   • promotiemateriaal en brochures allerhande (uitnodigingen, affiches, brochures, nieuwsbrief …)
   • sponsorpartnerships: ​​Momenteel wordt verder gewerkt op het bestaande elan en neemt men nog wat extra acties op. Zo werd recentelijk gestart met het vastleggen van interviews van de pioniers van ons Oogstfeest. Een nieuwe partner (bedrijf of organisatie) vinden die ons Oogstfeest financieel wil steunen staat ook op de to-do list. Tenslotte blijft ook de samenwerking met de pers een belangrijk aandachtspunt. (voorbeeld) Ook dit jaar beoogt men een samenwerking met de regionale TV en Radio en de schrijvende pers.
 • Structureel samenwerkingsverband met lokale handelaars i.f.v. streekproducten
 • Promofilm Oogstfeest: Tijdens het oogstfeest in 2015 registreerde een professionele cameraploeg de variatie aan activiteiten. De cameraploeg maakte beeldmateriaal in functie van de aanmaak van een promofilm van het Internationaal Folkloristisch Oogstfeest Pikkeling. De promofilm zal vanaf 2016 te zien zijn op het toeristisch info kantoor van de stad Aalst.
 • Promotie streekproducten
 • Wandelparcours van Graan tot Brood. Op zich kan de bezoeker op het feestterrein de levende tentoonstelling “van Graan tot Brood” door lopen. Via een bepaald parcours kan men van de veldactiviteiten, over het machinepark tot de bakovens wandelen en alle activiteiten in het proces van graan tot brood meemaken.
 • Kampioenschap Belgisch Trekpaard: Al verscheidene jaren is het Oogstfeest gastheer voor het “Kampioenschap van het Belgische Trekpaard”. Het Belgisch trekpaard is ondertussen grotendeels uit het straatbeeld verdwenen en het wordt langsom moeilijker om het nog te spotten. De aanwezigheid van dit evenement op ons Oogstfeest geniet grote interesse en blijft telkenmale mensen boeien.
 • Tractortreffen: Het Oogstfeest is al enkele jaren gastheer voor het regionaal treffen van Old timer tractoren.
 • Demonstraties smid en smederij
 • Demonstraties schaapdrijven
 • Demonstraties valkenier
 • Ambachtendorp: Reeds geruime tijd werken we samen met het ambachtencollectief. Diverse ambachtslui maken hun opwachting in het “Pikkelingdorp” waar ze hun ambacht demonstreren.
 • Huis aan huis brochure: Begin jullie ontvangen alle bewoners uit de regio een mooie brochure waarin alle activiteiten van het Oogstfeest worden aangekondigd. De brochure uitgave is mogelijk door vermelding van sponsors.
 • Het Oogstfeest op verplaatsing: Sinds meerdere jaren gaat het Oogstfeest ook op verplaatsing. Zo zijn we met de folkloregroepen meestal te gast in Opwijk, Denderleeuw, Lebbeke en Aalst. Voor zover organisatorisch haalbaar bezoeken we elke editie wel één of meerdere rust- en verzorgingstehuizen.
 • Wandellussen: De Provincie Oost-Vlaanderen werkte aan de creatie van een wandellus in de vier Faluintjesgemeenten.  Dat initiatief aangekaart door onze VVV kan buigen op onze  volledige medewerking en ondersteuning en een vraag naar peterschappen van deze wandellus werd ingewilligd.  (voorbeeld)
 • Samenwerking “uit-pas”: Uit-pas leden kunnen hun vergaarde punten inruilen voor een back stage rondleiding met de proeverij van ons eigenste Pikkeling bier en de lokale felbegeerde “ovenkoek”.
;