Overdracht in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling


Externe mediaBestanden
open bestand
open bestand
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
VVV De Faluintjesstreek vzw
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Externe link
http://www.de-pikkeling.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoek m.b.t. het Oogstfeest De Pikkeling
Communicatie en Sensibilisering m.b.t. Oogstfeest De Pikkeling
Heropname verloren gegane tradities in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Identificatie en documentatie Oogstfeest De Pikkeling
Gastgezinwerking

Op zich is alles om en rond het Oogstfeest overdracht. In alle facetten die aan bod komen, dragen we het immaterieel erfgoed over aan de volgende generatie. Kinderen ontdekken hoe het leven is op het platteland en in de natuur. Ze kunnen deelnemen aan het werken op het veld, het spelen in het hooi, zien hoe ambachtslui hun werkzaamheden verrichten, kunnen verhalen van weleer beluisteren. Jong en oud ontdekken waarvan en hoe brood wordt gemaakt, leren streekproducten kennen, kunnen volksdansen aanleren en maken kennis met andere buitenlandse tradities, dansen en muziek.
Diverse werkgroepen zijn actief in het overdragen, het aanleren, het laten ontdekken van…
 • De Technische ploeg, die instaat voor de opbouw, techniek tijdens en de afbraak van het feestterrein, beoogt verjonging. Jongeren leren wat het is om een feestterrein in gereedheid te brengen, werken mee aan het operationeel maken van het machinepark,…
 • De Veldactiviteiten (zaaien, maaien, oogsten, pikken, bidden, vlegelen…) worden gedemonstreerd door wat we noemen onze veldwerkers. De ploeg dient constant vernieuwd te worden. Jong en oud die geïnteresseerd is  kan deze ploeg vervoegen en vaardigheden aanleren. Opa’s en oma’s die meewerken brengen hun kleinkinderen mee. Spelenderwijs wordt hen het veldwerk aangeleerd.
 • Het bakken van ovenkoeken is een ambachtelijke activiteit waar elk jaar opnieuw nieuwe medewerkers worden opgeleid.
 • Het bloementapijt dat aangelegd wordt op het dorp van Moorsel nav het Oogstfeest is altijd weer een pracht om te aanschouwen. De ploeg van spontane vrijwilligers, waaronder veel kinderen, die onder leiding van een ervaren bloementapijtkunstenaar de klus klaart, ontdekt bij de aanleg de knepen van het vak. De vrijwilligers zijn vaak al van een tweede generatie: zij die als kind vroeger kwamen meehelpen met het bloementapijt, brengen nu hun eigen kinderen mee.
 • Pikkelingkapel: De Harmonie brengt heel wat muzikanten uit de regio samen om muziek te maken.        Als dat geen forum is tot samenspel.
 • De gastgezinnenwerking: Met de gastgezinnen werking brengen we gezinnen in contact met andere culturen door hen een weekje te laten proeven van “het andere”. De aanwezige buitenlandse artiesten verblijven 2 per 2 in een gezin en laten het gezin kennis maken met de cultuur van hun land van herkomst. Ook de logees zelf ontdekken wat een doorsnee Vlaams gezin aan gewoontes, waarden en normen heeft.
Raad voor Internationale Samenwerking: Ism deze raad bieden we NGO’s de mogelijkheid om in het Pikkelingdorp hun werking voor te stellen. Het aanwezige publiek maakt hier kennis met voornamelijk plattelands ontwikkelingsprojecten in ontwikkelingslanden.
 
Specifieke overdracht acties:
 
2017
·         Vlegelaars workshop op Steinerschool: (beeldmateriaal)
2016
 • Vernieuwing van de werking en formalisering werkgroepen:  We organiseerden enkele brainstorm ochtenden met het bestuur en medewerkers teneinde de werking te optimaliseren. Deze oefening resulteerde in de formalisatie van de werkstructuur in werkgroepen met eigen verantwoordelijkheid (responsabilisering), de uitbreiding van de statutaire algemene vergadering, de opmaak van een sterkte en zwakte analyse (SWOT) en marketing/communicatieplan. Deze samenkomsten zorgen tevens voor een vernieuwde dynamiek.
 • Aanpassing Oogstfeest aan de verhoogde veiligheidsnormen: Bij de organisatie van een Oogstfeest met de omvang van het onze komt heel wat kijken. Vermelden we maar de veiligheidsaspecten in het kader van het terreurniveau 3 waar ons land zich nu in bevindt. Voor de betrokkenen bij dit te doorlopen traject een boeiende oefening met heel wat overleg, regelgevingen, repercussies.
 • Aanwezigheid van Reus Korenhaar op ons Oogstfeest: Op ons Oogstfeest in 2016 was Reus Korenhaar te gast. Reus Korenhaar was een initiatief van de Belgische Bakkersbond ter promotie van de warme bakker. Perfect passende in het thema van ons Oogstfeest.
2015 en vroeger
 • Opleiding nieuwe vlegelaars: Omdat onze vaste ploeg vlegelaars slonk tot 4 én omdat er interesse bleek bij enkele jongeren werd een opleiding voorzien voor nieuwe vlegelaars. Onze 4 anciens kwamen een aantal keren samen met geïnteresseerde jongeren om het vlegelen aan te leren. Nu beschikken we over een a-ploeg (de anciens) en een b-ploeg (10 tal nieuw opgeleide vlegelaars)
 • Schoolbezoeken en demonstraties: Aangezien ons Oogstfeest midden in de schoolvakantie plaatsvindt, is het niet mogelijk voor scholen om dit toch wel educatief evenement bij te wonen. Er werd om dit euvel te verhelpen geopteerd om een educatief schoolproject te ontwikkelen en dit in samenwerking met lokale landbouwers. Het project richtte zich tot de lagere scholen uit de regio. Diverse scholen maakten gebruik van dit aanbod. Omdat de VVV De Faluintjesstreek enkel werkt met vrijwilligers was het jammer genoeg niet haalbaar het project over meerdere jaren te bestendigen. Nu nog vindt sporadisch zo een schoolbezoek plaats. Doch omwille van gebrek aan deskundige begeleiders kunnen we dit niet langer standaard aanbieden.
 • Vertellingen: We opteerden ervoor om een vertelhoek te installeren op ons feestterrein waar verhalen gebracht worden met als thema het Oogstfeest. Omwille van het succes van deze vertelsessies is dit een ondertussen een vast onderdeel geworden van ons oogstfeest.
;