Heropname verloren gegane tradities in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling


Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
VVV De Faluintjesstreek vzw
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Externe link
http://www.de-pikkeling.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Identificatie en documentatie Oogstfeest De Pikkeling
Onderzoek m.b.t. het Oogstfeest De Pikkeling
Communicatie en Sensibilisering m.b.t. Oogstfeest De Pikkeling
Overdracht in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Gastgezinwerking

Diverse gebruiken die we tonen tijdens het Oogstfeest zijn voor een aantal bezoekers nieuw, nog nooit gezien, niet meer bewust van …
Telkenmale gaan we zelf op zoek naar verloren gegane gebruiken, gewoontes, werkattitudes, … en trachten die te herintroduceren, opnieuw onder de aandacht te brengen…
Naar de toekomst wordt het de taak van de werkgroep Cultuur Agrarisch Erfgoed om op zoek te gaan, te herontdekken en opnieuw onder de aandacht te brengen.
Enkele specifieke aspecten die we heropnamen.
 
2017
  • Volksdans: Tijdens ons Oogstfeest in 2017 opteren we ervoor “volksdans” extra in de verf te zetten door het publiek te betrekken. Zo zal volksdans geïntegreerd worden in de veldactiviteiten, is er een heuse volksdansavond voorzien en zijn er natuurlijk de traditioneel aanwezige internationale volksdansgroepen.
2016
  • Angelus: Vanaf 2016 wordt het Angelus geïntegreerd in de demonstratie veldactiviteiten tijdens ons Oogstfeest. Op zaterdag en om zondag zullen de klokken luiden om 15u.
  • Zwiermolen: Na enkele jaren afwezigheid is de zwiermolen, een attractie voor jong en oud terug.
2015 en voorheen
  • ·         Wandellussen
  • Angelus: Met de organisatie van een Angelus wandeling brengt de VVV het verloren gegane volksgebruik van de Angelus opnieuw onder de aandacht. Het Angelus (voluit Angelus Domini; Nederlands de Engel des Heren) is een katholiek gebed dat van oudsher driemaal daags gebeden wordt: om zes uur 's morgens, twaalf uur 's middags en zes uur 's avonds. We startten met dit initiatief voor het eerst in 2012 en herhaalden de organisatie in 2013/2014/2015.
;