Identificatie en documentatie Oogstfeest De Pikkeling


Bestanden
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
VVV De Faluintjesstreek vzw
Centrum Agrarische Geschiedenis (CAG)

Externe link
http://www.de-pikkeling.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoek m.b.t. het Oogstfeest De Pikkeling
Communicatie en Sensibilisering m.b.t. Oogstfeest De Pikkeling
Heropname verloren gegane tradities in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Overdracht in het kader van het Oogstfeest De Pikkeling
Gastgezinwerking

Tijdens ons Oogstfeest stellen we diverse aspecten van het Oogsttafereel in de spotlights. Een aantal elementen keert jaarlijks terug, andere worden afhankelijk van de editie wat meer of minder in de picture geplaatst.

Binnen onze v.z.w. hebben we een werkgroep Cultuur Agrarisch Erfgoed. Deze werkgroep bewaakt a.h.w. de “core” van onze activiteit, reflecteert over de accenten en documenteert zich zodat het aanbod gekaderd wordt in een ruimere context.
* Een blik op de vaste accenten:
 • Wandelparcours van Graan tot Brood
  • o   Demonstraties zaaien en maaien
  • o   Demonstraties veldactiviteiten
  • o   Demonstraties “pikkers, dorsers en schoofmakers”
  • o   Demonstraties vlegelen
  • o   Traditie van binnenhalen oogst met vlegelen haan.
  • o   Bakken van ovenkoeken op artisanale wijze
  • o   Feest na de Oogst
 • Tentoonstelling en demonstratie machinepark: De leden van de Technische Ploeg die de werking van de machines demonstreren geven tekst en uitleg over de machines aan het publiek. (beeldmateriaal)
 • Tractortreffen (oldtimer tractoren rondrit en mogelijkheid tot het bewonderen van deze tractoren door het aanwezige publiek). De tractoreigenaars geven met graagte tekst en uitleg bij hun tractor.
 • Smid en smederij: Er is altijd een smid aanwezig die tekst en uitleg geeft bij het “beslaan van het Brabantse Trekpaard”
 • Demonstratie oude ambachten
 • Tentoonstelling: Thema wisselt naargelang editie.
 
* Variabele accenten en specifieke werkitems:
 • 2017-2019
  • Tentoonstelling “citers” internationale collectie 2017: Aangezien het Oogstfeest een volksfeest is hoort “volksmuziek en dans” hier thuis. Reeds geruime tijd bieden we een podium aan volksdansgroepen. Dit jaar zou het mogelijk zijn een collectie citers uit een privécollectie tentoon te stellen. De eigenaar, zelf een gerenommeerd citer speler zal tijdens de tentoonstelling de citers bespelen en tekst en uitleg geven.
  • Project mondeling geschiedenis (Interview project): Om onze geschiedenis niet verloren te laten gaan, startten we met het registreren van getuigenissen van de pioniers van ons Oogstfeest. Momenteel werd reeds 1 groepsinterview geregistreerd (relaas ) en dit van de nog in leven zijnde eerste organisatoren van het Oogstfeest.  (Beeld en klank)  Bedoeling is om tegen de 50e editie van ons Oogstfeest in 2009 de groepsinterviews  in boeiende documentaire te kunnen aanbieden aan het publiek. (werkgroep PR)
  • Tentoonstelling en demonstratie machinepark: Reeds meerdere edities stellen we ons machinepark tentoon. Eveneens in functie van onze jubileumeditie zullen we van elke machine een “identiteitskaart” aanmaken. De identiteitskaart zal onder andere omvatten; de technische gegevens, de eigenaars, de geschiedenis, oorsprong, functie… (Werkgroep technische ploeg)
  • 50 jaar Pikkeling: In het kader van de nakende feesteditie in 2019 zullen diverse initiatieven genomen worden om onze geschiedenis in kaar te brengen.
   • o   Schrijven historiek van de Pikkeling (werkgroep CAE)
   • o   Opmaak overzicht van de Internationale folklore groepen die te gast waren (WG gastgezinnen)
   • o   Opmaak overzicht van de hoeves waar het Oogstfeest doorging (werkgroep programmatie)
   • o   Digitaliseren van de affiches van al de edities (werkgroep PR)
   • o   Digitaliseren beeldmateriaal (werkgroep PR)
   • o   Oproep bewoners regio tot het inzamelen van beeldmateriaal dat in privébezit is (mogelijk met de organisatie van een “scandag” waar elkeen die nog Pikkeling herinneringen bezit deze kan laten inscannen.) (werkgroep PR ism werkgroep CAE)
 • 2016
  • Digitaliseren archief: We startten met het systematisch digitaliseren van het eigen archief: foto’s, affiches, krantenknipsels… (werkgroep PR)
  •  
 • 2015
  • Tentoonstelling “Imkerij in de Faluintjesstreek” 2015: Om de imkerij in onze regio onder de aandacht te brengen boden we de lokale vereniging de mogelijkheid hun “kunnen” te demonstreren. Het aanwezige publiek kreeg tekst en uitleg.
  • Professionele aanmaakt promofilm Oogstfeest voor Toeristische Dienst Stad Aalst. Omdat de stad Aalst ons Oogstfeest beschouwd als het 3e grootste evenement in de regio liet de schepen van Toerisme een promotiefilm maken die eind juni begin juli getoond wordt op de toeristische dienst van de stad.
  • Huisfotograaf: Omdat het vastleggen van ons verhaal uitermate belangrijk is opteerden we ervoor een jonge fotograaf aan te trekken die het hele Oogstfeest professioneel in beeld brengt. Getuige hiervan de prachtige foto’s die we op onze website delen. www.de-pikkeling.be.
;