Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie


Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Kerncomité Godelieveprocessie
LECA
CRKC

Externe link
http://www.godelieveprocessie.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie

De Godelieveprocessie wordt reeds decennialang georganiseerd door een aantal enthousiaste Gistelnaren die kunnen rekenen op de steun van veel medewerkers. Door hun ruime ervaring en betrokkenheid is de processie zeer goed gekend bij deze mensen en zit deze kennis ‘in hun hoofd’. Maar om er voor te zorgen dat deze kennis naar de toekomst toe maximaal behouden blijft of bij onverwachte gebeurtenissen (bv. sterfgeval) niet plots zou wegvallen, streeft het kerncomité er naar om alles zo goed mogelijk te documenteren en te delen.

2017
  • Het kerncomité heeft beslist om actief te zoek te gaan naar een archivaris om het eigen (vrij beperkte) archief  te ordenen en te inventariseren. Verder zal het ook de taak zijn van deze verantwoordelijke om verder vorm te geven aan het actieplan archiefzorg dat het kerncomité in 2016 heeft ontwikkeld.
  • In 2017 werd een begin gemaakt met het informeren bij regionale/provinciale erfgoedverenigingen of zij een inventaris hebben van documenten, audiovisueel materiaal of voorwerpen die betrekking hebben op de processie.  Bij deze navraag bleek de provinciale erfgoedbibliotheek Westflandrica heel wat informatie te hebben over de processie. Een overzicht  van deze informatie is raadpleegbaar via http://winob.extranet.cevi.be/pbc/vubis.csp

2016
  • Om het archiefmateriaal over de Godelieveprocessie systematisch en duurzaam te bewaren heeft het processiecomité in 2016 een actieplan archiefzorg voor de korte en middellange termijn ontwikkeld.  De brochure ‘Op handen gedragen’ van LECA, CRKC en KADOC KU Leuven vormde daarbij een belangrijke leidraad.
  • Nog in 2016 hebben de Multimediavrienden uit Gistel een volledige filmopname gemaakt van de processie.  De opnames worden in de loop van 2017 gemonteerd.  In 2016 werden ook foto’s genomen van alle groepen van de processie.  Dit audiovisueel materiaal wordt aangewend enerzijds ter evaluatie van de processie en anderzijds als consulteerbaar materieel indien zich op vergaderingen e.d. vragen aandienen i.v.m. kostuums, exacte samenstelling van de groepen etc. Het nemen van foto’s en/of een video zal vanaf nu jaarlijks herhaald worden.

2015
Een vertegenwoordiging van het processiecomité woonde op 16 november 2013 en 7 maart 2015 de studiedag ‘Op handen gedragen’ van het samenwerkingsverband LECA - CRKC - KADOC KU Leuven in Leuven en Gent bij om zich te informeren over hoe het comité archiefzorg kan aanpakken. Deze studiedag leidde er in eerste instantie toe dat vergaderverslagen van het kerncomité sindsdien systematisch opgemaakt worden en digitaal bijgehouden. Hetzelfde geldt voor het draaiboek en de affiche. Op deze manier wordt een gedocumenteerd overzicht bijgehouden over enerzijds de werking van het comité en anderzijds over de acties, veranderingen, bijsturingen en evolutie.


PLANNEN
  • In de eerstvolgende jaren wil het kerncomité verder invulling geven aan het actieplan archiefzorg dat het in 2016 heeft ontwikkeld. Van de processiekledij, attributen en rollend materieel is geen beschrijving aanwezig. De komende jaren evalueert het processiecomité of een inventarisatie en beschrijving noodzakelijk is. Het processiecomité zal met CRKC en LECA bekijken hoe een plan van aanpak voor de registratie van het roerend erfgoed van de processie opgesteld kan worden.
  • Het kerncomité bekijkt in 2018 samen met LECA hoe de gebruiken en rituelen uit de Godelieveverering in kaart gebracht kunnen worden.
 
Bijlage: Actieplan archiefzorg Godelieveprocessie.; Kerncomité Godelieveprocessie