Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie


Gerelateerde personen/organisaties
Kerncomité Godelieveprocessie
CRKC
LECA

Externe link
http://www.godelieveprocessie.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie

Ieder jaar worden kosten noch moeite gespaard om het ruime publiek te informeren over de processie. Sommige acties zijn eenmalig, andere worden (jaarlijks) herhaald. Zo werden heel wat extra inspanningen gedaan om ruime bekendheid te geven aan het feit dat een aanvraagdossier voorbereid werd om de Godelieveprocessie op de Inventaris Vlaanderen voor Immaterieel Cultureel Erfgoed te laten opnemen. Steun hiervoor kwam uit de ruimte omgeving van Gistel. Hieronder volgt een overzicht van de acties op het vlak van communicatie en sensibilisering.
 
2017
 • Voor het eerst werden 25 autostickers aangemaakt en verspreid om extra publiciteit te maken voor de processie.
 • De stad Gistel liet in 2017 een aantal extra masten in stad Gistel aanbrengen met vlaggen die de processie aankondigen. Ook langs de grote invalswegen in de buurt van Gistel wordt de processie aangekondigd via infoborden.
 • In 2017 zal opnieuw een folder uitgebracht worden door het bisdom Brugge met medewerking van de organisatoren van processies met historische duiding en praktische informatie over de nog resterende West-Vlaamse processies. Ook in 2009 werd reeds een dergelijke folder uitgegeven.
 • Tweehonderd affiches worden ook dit jaar uitgedeeld en opgehangen voor de vensters en uitstalramen van particulieren, winkels en openbare gebouwen in de ruime omgeving van Gistel.
 • Naar jaarlijkse gewoonte werden ook in 2017 vips uitgenodigd om de processie bij te wonen.  Dit jaar zijn dit monseigneur Lode Aerts, bisschop van Brugge en Carl Decaluwé, gouverneur van de provincie West-Vlaanderen.  Deze vips trekken op deze manier ook de aandacht naar de processie in de pers en dragen bij tot de uitstraling van het gebeuren.
 • In de kusteditie van de nationale kranten Het Nieuwsblad en Het Laatste Nieuws wordt de processie aangekondigd, verder ook in Kerk & Leven en in het infoblad Gistel.
 • Aankondiging op de evenementenpagina op de website van de gewestelijke zender Focus-WTV, de website van Westtoer, Uit in Vlaanderen, brochure Ginter, etc.
 • Op het administratief centrum van Gistel en in de gemeentelijke bibliotheek alsook in de heemkundige vereniging Gestella konden mensen een lijst ondertekenen als uiting van steun voor de opname van de processie op de Inventaris Immaterieel Cultureel Erfgoed. Bovenaan dit document stond uitleg over de aanvraag en het doel daarvan. Een aantal ijveraars zette zich actief in om handtekeningen te verzamelen. Op deze manier werden 1.336 handtekeningen verzameld.
 • Op de Facebookpagina van de processie werd de aanvraag tot erkenning ook aangekondigd.  Dit leverde 785 ‘vind-ik-leuks’ op.
 • Via de website kon eveneens steun worden verleend aan de aanvraag tot erkenning.  174 mensen verleenden zo hun steun aan deze actie.
 • De eerste contacten werden gelegd met Intro vzw voor de ontwikkeling van een app voor slechtzienden. Deze app kan worden gedownload en de slechtziende krijgt een ingesproken tekst te horen via de smartphone. 
 • Marie Beelaerts ontwikkelt een nieuw logo, dat gebruikt wordt voor de huisstijl en de vlaggen.
 
2015
 • Op 28 november 2015 nam een delegatie van het kerncomité van de processie deel aan de cultuurmarkt georganiseerd door de Gistelse cultuurraad met als doel de processie voor te stellen en nieuwe figuranten of medewerkers aan te trekken.
 • Door het kerncomité werd overgegaan tot de aankoop van twee rolbanners met logo en tekstvermelding van de processie die kunnen worden geplaatst bij deelname aan een activiteit
 • Tijdens de herfstvakantie nam het kerncomité met een infostand deel aan het evenement ‘Fin de Saison’ in Nieuwpoort.
 
2014
 • Om de band en de contacten met de figuranten te behouden en te versterken, zeker met de jongeren, werd een Facebookpagina (www.facebook.com/godelievevangistel) opgemaakt waarop o.m. foto’s kunnen worden gedeeld.   
 • Het kerncomité verzorgt een stand op de tentoonstelling 'Heiligen op de broodplank' in het Bakkerijmuseum te Veurne (21/10/2013 tot 21/03/2014).
 
2012
 
Het kerncomité streeft ernaar om regelmatig vernieuwing te brengen in de processie met als doel ervoor te zorgen dat de toeschouwers niet het gevoel hebben dat de processie dezelfde is als die van het jaar voordien. In 2012 werd de laatste grotere vernieuwing doorgevoerd:
 • Twee nieuwe praalwagens werden in gebruik genomen (ontwerper: Joost Claeys). De geboortewagen werd geconcipieerd als een Romaanse rondbogenstijl die eindigde in een nis. Dit ontwerp creëert een diepteperspectief dat geborgenheid oproept en de huiselijke gezelligheid weergeeft waarbinnen Godelieve opgroeide. De hemelsblauwe binnen- en bloedoranje buitenzijde van de bogen plus hun verticale blauwwitte strepenstructuur versterkte die benadering. De huwelijkswagen heeft als plattegrond die van een 11de-eeuwse mottekasteelhoeve: verticale matgouden spijlen omzoomd door vier analoge torens waarin witte duiven zitten. Binnenin twee zetels buiten verhouding: links Godelieve, dromerig starend naar wat haar feest had moeten zijn; rechts niemand, want Bertolf was er niet. Dit visualiseert de reeds initiële uitzichtloosheid van dit tot eenzaamheid gedoemd huwelijk. 
 • Een volledig herwerkt programmaboekje werd in gebruik genomen en op de dag van de processie te koop aangeboden aan het publiek. In het boekje werd achteraan een korte samenvatting van de groepen van de processie weergegeven in het Frans, Duits en Engels.
 
2009
 • De 550ste verjaardag van de eerste vermelding van de processie vormt de aanleiding voor extra activiteiten. Zo liep een zoektocht bij 48 winkeliers in Gistel waarbij een foto, vraag of voorwerp in de etalage moest worden gezocht. Tot slot van de herdenking werd het muziekdrama ‘Godelieve’ van Edgar Tinel uit 1897 opgevoerd in de kerk van Gistel op 21 november 2009 met als dirigent Paul van Gullick. Met medewerking van drie uitmuntende Nederlandse koren (Breda, Den Haag en ’s Hertogenbosch), zeven solisten en het Tilburgs Begeleidings Orkest. Uitvoeringen in Sinaai (15 november), Gistel (21 november) en in Nederland (o.a. Breda, voorjaar 2010).
 • Een website voor de processie werd opgemaakt met als doel de band met de figuranten en processiemedewerkers te versterken. Op de website worden foto’s van de afgelopen processie geplaatst en wordt regelmatig een nieuwsbrief geplaatst voor medewerkers en figuranten. Eveneens wordt zo meer informatie geboden over Godelieve en de processie en wordt meer bekendheid gegeven aan het gebeuren. Door aankondigingen in het Frans, Engels en Duits wordt ook getracht om de anderstalige toeristen aan de Belgische kust aan te spreken.
 
2008
 • In 1987 kreeg het Godelievemuseum een vaste stek binnen de muren van het domein van abdij Ten Putte. Drijvende kracht achter het museum is de vzw Vrienden van het Godelievemuseum. In 2008 werd het museum volledig vernieuwd en gemoderniseerd. De museumobjecten met bijhorend foto- en tekstmateriaal liggen tentoongesteld in acht kasten. Elke tentoonstellingskast behandelt een specifiek thema in de Godelieveverering en is voorzien van een televisiescherm en een luisterhoorn. Een van de kasten is volledige gewijd aan het thema van de processie. Verder hangt in het museum ook een replica van het schilderij van de processie dat James Ensor schilderde. Sinds de herinrichting organiseren de Vrienden jaarlijks ook een gelegenheidstentoonstelling met een thema dat betrekking heeft op de abdij en/of Godelieve.

2000
 • In 2000 werd de praalwagen met de rijve vernieuwd naar een ontwerp van de Ieperse kunstenaar Mon Camelbeke. De wagen werd voorafgegaan door een groep die het vierkronenmotief duidt. Deze symboliseren de vier fases uit het leven van Godelieve: jeugd, huwelijk, verstoting en marteldood.
 
PLANNEN
 • In het kerncomité werd verder nagedacht over de vervanging van het huidige programmaboekje. In 2018 zullen contacten worden gelegd om na te gaan of het financieel haalbaar is om een app te ontwikkelen om de toeschouwers te informeren over de processie.
 • Voor 2018 wordt voorzien in een nieuwe website die de huidige website vervangt. Het plan is om bestaande info samen te brengen op één plek. De informatie van de processie zal gecombineerd worden met die van de abdij, het Godelievemuseum en de parochie (Godelievebeuk waar o.m. de schrijnen met de relieken van Godelieve opgesteld staan) en informatie over de rituelen verbonden aan de Godelieveverering. Van de gelegenheid zal ook gebruik gemaakt worden om de website volledig up-to-date te houden en materiaal zo vlug mogelijk te publiceren.


 ; Kerncomit√© Godelieveprocessie