Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie


Gerelateerde personen/organisaties
Kerncomité Godelieveprocessie
CRKC
LECA

Externe link
http://www.godelieveprocessie.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie

In 2012 wordt de naam van de processie aangepast: de Sint-Godelieveprocessie wordt de Godelieveprocessie. Parallel met de toenemende secularisering van onze maatschappij willen we niet voorbij gaan aan het feit dat de waarden die met Godelieve worden geassocieerd het louter christelijke overstijgen. De laatste jaren wordt meer en meer aandacht besteed aan deze universele waarden zoals verdraagzaamheid, geweldloosheid en gelijke rechten voor vrouwen. Godelieve leefde in een tijd waar vrouwen geen rechten hadden en waren overgeleverd aan de wil van de man. In heel wat delen van de wereld is de situatie van de vrouw vandaag nog steeds schrijnend. Vrouwen worden nog altijd, soms op jonge leeftijd, en dikwijls tegen hun wil uitgehuwelijkt aan een man die ze niet kennen. Onderwijskansen worden hun ontnomen om zich verder te ontwikkelen. Maar ook de maatschappij zelf verandert en de processie wil figuranten en toeschouwers met diverse achtergrond blijven aanspreken. Meer bepaald de secularisering en de ontkerkelijking hebben zich de laatste twee decennia sterk doorgezet. Figuranten nemen steeds minder en minder deel uit religieuze overtuiging. Bedevaarders en pelgrims zijn toeristen geworden. Met de nieuwe naam probeert het kerncomité een ruimer en diverser publiek aan te spreken.; Kerncomit√© Godelieveprocessie