Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie


Externe media

Gerelateerde personen/organisaties
Kerncomité Godelieveprocessie
CRKC
LECA

Externe link
http://www.godelieveprocessie.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie

De medewerking aan de processie is vaak een familieaangelegenheid. In veel families in Gistel is deelname in een bepaalde groep een traditie over de generaties heen. Via allerlei acties wordt dan ook getracht de mensen en de jongeren in het bijzonder te blijven aanspreken. Daarnaast poogt het kerncomité ook om de nodige maatregelen te nemen om wat mondeling wordt doorgegeven inzake de organisatie meer op papier te zetten en aspecten zoals figurantenwerking te professionaliseren.  In de opsomming hieronder gaan we daar dieper op in.

2017
 • In samenwerking met het stadsbestuur is beslist om de randanimatie voor en na de processie te versterken om zo van de dag van de processie opnieuw een echte feestdag te maken.  Concreet voor 2017 zijn volgende activiteiten gepland:
  • activiteit van de vzw M-pact (avond voor de processie)
  • Middeleeuws spektakel met workshops in het stadspark van Gistel door de vzw Middeleeuws Collectief - Via Nobilis uit Brugge (van 8u30 tot 15u00 en terug vanaf 18u15)
  • Busverbinding tussen de abdij en de stadskern van Gistel om de toeschouwers de kans te geven de twee plaatsen te bezoeken die van belang zijn voor de Godelieveverering
  • Volksfeest (zie actie 2016)
  • Optreden van een band met folkmuziek na het volksfeest
    
 • Vanuit het excelbestand van het draaiboek (zie actie onder 2002) worden voor het eerst gepersonaliseerde uitnodigingen gegenereerd naar de figuranten. Medio april werd een eerste mail verstuurd naar alle figuranten met de vraag tot medewerking aan de volgende editie van de processie.  Indien hier positief wordt op geantwoord, zal tegen 10 juni een tweede mail worden verstuurd met meer praktische details over het uur van aankomst, de ruimte voor het omkleden en de naam van de commissaris die de groep zal begeleiden.
 • De vzw Vrienden van het Godelievemuseum hebben een film laten opnemen over het leven van Godelieve onder de titel ‘Credo de kraai, een kras verhaal’. Vanaf mei 2017 wordt deze film dagelijks om 16u15 afgespeeld in abdij Ten Putte. In de film komen ook de processies in Gistel en Wierre-Effroy aan bod.  Op verzoek kan de film ook in het Frans worden vertoond.  Alle klassen van het Sint-Godelievecollege in Gistel werden persoonlijk door een medewerker van de vzw bezocht om de film onder de aandacht te brengen.  Parallel met het initiatief van de film werd op de abdijsite een brochure met een erfgoedwandeling gelanceerd.
 • Het Interregproject Histoires de Peene/Geschiedenis van de Peene-vallei waarbij de Gistelse heemkundekring Gestella vzw fungeert als Vlaamse partner en het Maison de la Bataille als Franse partner.  In 2017 zal een busreis vanuit het Maison de la Bataille naar de Godelieveprocessie worden georganiseerd.  Op deze manier wordt publiciteit gemaakt voor de Gistelse processie in de streek waar Godelieve is geboren.
 • Een vertegenwoordiging van het kerncomité zal op 10 september 2017 deelnemen aan de O.-L.-V. der Ziekenprocessie in Doornik. Op deze manier wordt bekendheid gegeven aan de processie. Van oudsher zijn er ook historische banden met Doornik. Zo behoorde Gistel ten tijde van Godelieve tot het bisdom Doornik-Noyon.
2016
 • De heer Jan Bonne volgt Arnold Lernout op als nieuwe regisseur en regisseert voor de eerste maal de Godelieveprocessie. Met deze regiewissel wordt de continuïteit in het regiegebeuren verder gewaarborgd én vernieuwing gestimuleerd.
 • Door een paar leerkrachten van het Sint-Godelievecollege (SIGO) werd het initiatief genomen om een wervingsfilmpje op te nemen met een aantal leerlingen, met als doel op een eigentijdse en hippe manier de jeugd aan te spreken om deel te nemen aan de processie (zie bijlage).
2015
 • Om de continuïteit te verzekeren, werden drie jongere bestuursleden aangetrokken om het kerncomité te versterken.
 • Enkele groepen uit de Godelieveprocessie verlenen hun medewerking aan de Sint-Arnoldusevocatie in Oudenburg naar aanleiding van het Sint-Arnoldusjaar. Honderden kostuums werden hiervoor uitgeleend. Op een indirecte manier worden de bezoekers ook herinnerd aan de Godelieveprocessie en wordt de band met de medewerkers/figuranten uit Oudenburg versterkt.
2010-nu
 • Sinds 2010 is er hernieuwde aandacht voor de verbondenheid tussen Gistel en Wierre-Effroy (Frankrijk), de geboorteplaats van Godelieve. Ieder jaar trekt een delegatie van Gistelnaren w.o. een vertegenwoordiging van het kerncomité naar dit dorpje om deel  te nemen aan de plaatselijke processie en te verbroederen met de plaatselijke bevolking.  Op zijn beurt nodigt de cultuurraad van Gistel de gemeente Wierre-Effroy uit op de dag van de eigen processie.  Aan de Fransen wordt een dagvullend programma aangeboden met o.m. een bezoek aan abdij Ten Putte, het Godelievemuseum, de kerk van Gistel,…  Een deel van de Franse delegatie stapt mee op in de processie.
2010
 • Op 27 februari 2010 werd het concert ‘Dava Divine’ opgevoerd in de decanale kerk van Gistel door het Sint-Godelievekoor en het jeugdkoor van het Sint-Godelievecollege. Het betrof een eigentijdse benadering van Godelieve.  Dergelijke initiatieven zijn belangrijk naar jongeren toe.
2007
 • Vanaf 2007 werd gestart door het kerncomité met het initiatief om op een actieve manier een aantal basisscholen in Gistel te bezoeken (VBS Gravenbos Gistel, Driespan Gistel, Moere en Zevekote, De Klimop Gistel en de Horizon Snaaskerke). Hierbij wordt vooral gefocust op het 3de tot en met 6de leerjaar. De leerlingen krijgen hierbij uitleg over het leven van Godelieve en dit o.m. aan de hand van de strip van Jef Nys over het leven van Godelieve die in 2007 werd heruitgegeven door het gemeentebestuur van Gistel (i.s.m. de Vrienden van het Godelievemuseum vzw). Doel is om kinderen (en hun ouders) te laten kennis maken met de processie en hen warm te maken om effectief deel te nemen aan de processie.  
2002
 • Een begin wordt gemaakt van de opmaak van een digitaal draaiboek. Dit bestaat uit een opsomming van de groepen in de processie, de verschillende figuranten en verantwoordelijken met de namen en contactgegevens (adres, telefoon, e-mail).  Vervolgens een schema van de opstelling van iedere groep. Ook het uur van aankomst en opstelling, indeling van de kleedruimtes, schema van de grime en de attributen met hun locatie worden vermeld. Op deze manier wordt de opbouw van de processie op papier gezet en is dus consulteerbaar en duidelijk voor iedereen, zeker voor wie nieuw is in de organisatie. Verder wordt zo vastgelegd wie een bepaalde rol in het verleden heeft ingevuld (databank van de figuranten).
PLANNEN
In 2018 bekijkt het kerncomité hoe het draaiboek verder op punt gesteld kan worden. Het huidige draaiboek is opgemaakt in Excel.  Het voornemen is op de gegevens over te plaatsen naar een Accessdatabank, wat nog meer mogelijkheden biedt naar beheer en automatisatie van de te versturen mails.; Kerncomité Godelieveprocessie