Documentatie-acties klompenerfgoed in Vlaanderen

Algemeen: op het centrale platform www.klompenmakerij.be wordt zo veel als mogelijk documentatie rond het klompenerfgoed verzameld: boeken, foto's en films, evenementen, technieken...

De Klomp De Klinge vzw: de leden van De Klomp De Klinge vzw proberen zoveel mogelijk gegevens over de klompenmakerij te verzamelen en in kaart te brengen. Dit vraagt lezen van boeken, opzoeken in lokale archieven en inventariseren van gegevens. Het archief van de vzw is ondertussen erg uitgebreid en bericht op alle onderdelen van de klompenmakerij. Zowel het ambacht, de taalkundige en toeristische gegevens, inventaris van monumentjes, schilderijen, enz.
De (internationale) klompencollectie, in het privébezit van Eric en Chris De Keyzer-Maes, is geïnventariseerd en wordt ter beschikking gesteld van de vzw. De collectie bevat niet alleen veel klompen van lokale klompenmakers, maar de verzameling gaat wereldwijd en omvat een aantal bijzondere stukken. In Sint-Niklaas is ook een film gemaakt waarop de vzw het auteursrecht bezit. Deze documentaire uit 1948 is nu digitaal gerestaureerd en kan dus op betere kwaliteit getoond worden.

Klompenmuseum Den Eik: het museum bezit naast het archief Mondelaers, een boekencollectie over de Klompenmakerij ook heel wat filmpjes die het ambacht documenteren. Een recente opname is bijvoorbeeld het gebruik van de mallejan, een machine om boomstammen te transporteren. Deze machine staat in het museum maar er is geen ruimte om het gebruik te demonstreren, dus bood een filmpje de oplossing. Daarnaast zijn er ook verschillende opnames waarin Sam Mondelaers over het klompenambacht vertelt.
In de nabije toekomst plant het museum een boek waarin het verhaal van Sam Mondelaers zal worden opgetekend. Dit boek of artikel zal verschijnen in het Jaarboek dat het Klompenmuseum sinds 2016 tweejaarlijks uitgeeft. 
Het Klompenmuseum meldde verschillende collecties aan bij Archiefbank: Het MOT: het MOT heeft sinds 1991 een drietalige website met meerdere online databanken zoals ID-DOC, een online-tool voor het identificeren van handwerktuigen op vorm, Red de Bakovens!, Smidstekens en de Handelscatalogi. Hiermee wil het museum geïnteresseerden een structureel antwoord bieden op hun vragen en hen tegelijk een forum bieden om interactief gegevens toe te voegen. De werktuigen van de klompenmaker zijn raadpleegbaar zowel op ID-DOC als in het repertorium van de smidstekens. 

Toekomstige documentatie-acties: de komende jaren zal actief worden ingezet op de inventarisatie van het archief van de klompenmakerij Mondelaers, die een schat aan technische kennis bevat over het ambacht. Het is ook de ambitie van de werkgroep om tot een collectiewaardering van het klompenerfgoed te komen.;
Voorbeelden uit de praktijk
Het documenteren van het ambacht zorgt ervoor dat kennis die dreigt verloren te gaan, op een drager wordt bewaard.