Communicatie- en sensibiliseringsacties rond het klompenerfgoed in Vlaanderen

Algemeen
www.klompenmakerij.be is het centrale platform voor het klompenerfgoed in Vlaanderen. De facebook-pagina gekoppeld aan de website communiceert naar het brede publiek.

Specifieke acties
De Klomp De Klinge VZW: Op De Klinge is een volledige site ingericht rond 4 thema’s: 1) spoorlijn Mechelen-Terneuzen, 2) de klompenmakerij, 3) de grens en smokkel en 4) de omringende natuur. De site trekt duizenden bezoekers per jaar, zeker veel scholen die de thema’s komen bekijken. Voor kinderen is er een kinderproject De Klomp ontwikkeld: kinderen van 8 jaar laten kennismaken met het ambacht van de klompenmaker aan de hand van filmfragmentjes, uitleg, demonstratie en veel praktische oefeningen (deels lerend, deels samenwerkend, deels speels). Gezien deze actie al loopt sinds 2011 en elk jaar opnieuw in de scholen op de agenda wordt geplaatst, is het succes bewezen. Dit project werd samengesteld dankzij de medewerking van De Klomp De Klinge VZW, maar in samenwerking met de Erfgoedcel Waasland en de Arteveldehogeschool in Gent. Op termijn wordt op de site een leer- en beleefcentrum opgericht, met uitgebreide aandacht voor de klompenmakerij met borging van veel kennis en materiaal. Dit initiatief gaat uit van de gemeente Sint-Gillis-waas in samenwerking met o.a. De Klomp De Klinge VZW, erfgoedcel Waas, Toerisme Maasland, Natuurpunt, EGTS Linieland, Natuur en Bos, VVV Hulst, heemkunde HULST en De Kluize (Sint-Gillis-Waas).
De Klomp De Klinge VZW toont al gedurende meer dan 30 jaar het ambacht aan het grote publiek tijdens het Ambachtelijk Weekend, een project dat in de toekomst jaarlijks zal georganiseerd worden. Het Waasland stelt zijn ambachten te kijk en trekt duizenden bezoekers per jaar. De Klomp De Klinge vzw zorgt voor een verzamelpunt in De Klinge waar een aantal ambachtslui (bijzondere aandacht voor houtbewerking) hun kunnen demonstreren. Uiteraard is er veel uitleg over de klompenmakerij.
De cultuurraad organiseert al meerdere malen een beurs voor lokale verenigingen. De Klomp De Klinge vzw doet altijd mee. De Klomp De Klinge vzw toont niet alleen zijn kunnen, maar laat de vereniging ook zien aan de buitenwereld en speelt ambassadeur voor de klompenmakerij in het Waasland.

Klompenmuseum Den Eik: het Klompenmuseum zet sterk in op het beleven van zowel het maken van klompen als het dragen van klompen. Op vraag en tijdens grote events zoals erfgoeddag kunnen bezoekers een demonstratie klompen maken bijwonen. In het museum vind je heel wat weetjes en opdrachten op kindermaat. Het museum heeft gidsen met een educatieve achtergrond die schoolklassen rondleiden. In 2016 kwamen er 4.300 bezoekers over de museumvloer.
Het Klompenmuseum ligt nabij een bos. Hier werd een klompenbelevingspad uitgestippeld. Kinderen en volwassenen trekken klompen aan en gaan op pad langs een hindernissenparcours. In 2016 beleefden 3.066 mensen het klompenbelevingspad.
Op grote evenementen en op vraag kunnen kinderen ook hun eigen klompen schilderen en versieren met een workshop ‘pimp je klomp’. 

De klompenmaker komt ook uitvoerig aan bod in de permanente tentoonstelling De houtbewerking in het MOT, afdeling Guldendal. Naast een opstelling van de diverse werktuigen die bij de manuele productie van klompen gebruikt worden is er een korte documentaire over het klompenmaken. Dit filmpje uit 1942 laat zowel het manuele als het machinale productieproces duidelijk zien. Klompen maken ook deel uit van diverse educatieve activiteiten, gaande van een speurtocht of speelkoffer tot evenementen waar kinderen zelf hun klompenpaar kunnen afwerken. Op die manier manier brengt het MOT klompenerfgoed onder de aandacht bij het ruime publiek.

Om het ambacht te kunnen herlanceren, is het ook van belang dat de grondstof voor het maken van klompenmaken beschikbaar is en blijft. In dit verband is er nood aan sensibilisering van onder meer natuurverenigingen, regionale landschappen... Sommige specifieke boomsoorten zijn immers al bijna uitgestorven. Kennis van houtsoorten en het gebruik ervan is van belang voor het voortbestaan van het klompenmaken en de houtambachten in het algemeen. Hierrond worden in de toekomst nog sensibiliseringsacties gepland.;