Overdrachtsacties rond het klompenerfgoed in Vlaanderen

Klompenmuseum Den Eik: het museum geeft op vraag demonstraties, uitgevoerd door Sam Mondelaers die zijn kennis overdroeg aan zijn schoonzoon André en aan museummedewerker Marcel.
De kennisoverdracht gebeurt ook via de gidsen, die vertellen in hun rondleidingen de verhalen en kennis die ze doorverteld kregen van Sam Mondelaers. Daarnaast gebruiken de medewerkers het naslagwerkje ‘De schoen van toen’ als basishandleiding met veel info over het ambacht, de machines en het gebruikte gereedschap.
Op 26 mei 2013 organiseerde het Klompenmuseum samen met De Merode, European Wooden Shoe Foundation  en Stichting Klomp Monument (Nl) het eerste Europese Kampioenschap handmatig klompen maken. Aan het kampioenschap namen klompenmakers uit Nederland, Vlaanderen en Duitsland deel met deelnemers van alle leeftijden.

De Klinge De Klomp vzw: de vzw toont al gedurende meer dan 30 jaar het ambacht aan het grote publiek tijdens het Ambachtelijk Weekend. Het Waasland stelt zijn ambachten te kijk en trekt duizenden bezoekers per jaar. De Klomp De Klinge vzw zorgt voor een verzamelpunt in De Klinge waar een aantal ambachtslui (bijzondere aandacht voor houtbewerking) hun kunnen demonstreren en kennis overdragen. Uiteraard is er veel uitleg over de klompenmakerij.

Ronny Monderlaers en Tim Van Goethem zijn sinds 2014 begonnen met een project waarin Tim op vrijwillige basis in de leer gaat bij klompenmaker Ronny Mondelaers.

In de toekomst wil de erfgoedgemeenschap gerichter acties ondernemen om de kennis rond de  schildertechnieken van klompen te borgen, naast de technische kennis nodig om de machines voor de machinale klompenmakerij te bedienen.;