Onderzoeksacties rond het klompenerfgoed in Vlaanderen

Op het centrale platform www.klompenmakerij.be wordt een omstandige bibliografie bijgehouden van het onderzoek rond klompenmakerij in Vlaanderen en daarbuiten, die als basis kan gebruikt worden voor onderzoek rond ieder aspect van het klompenambacht. Deze bibliografie wordt zeer regelmatig geüpdatet door initiatiefnemer Luc Verachtert.

Luc Verachtert publiceerde in 2010 een erfgoedgids over het klompenambacht in de Kempen. De geschiedenis van de klompenmakerij in het noorden van Oost-Vlaanderen wordt beschreven in een publicatie van Paul Hesters uit 1986. Diepgaand onderzoek rond het Wase klompenambacht wordt de voorbije jaren uitgevoerd door Eric De Keyzer en zijn collega's bij De Klomp De Klinge vzw. Het archief van de vzw is ondertussen erg uitgebreid en belicht alle onderdelen van de klompenmakerij. Zowel het ambacht, de taalkundige en toeristische gegevens, inventaris van monumentjes, schilderijen, enz.

In 2015 publiceerde Eric De Keyzer (De Klomp De Klinge vzw) een uitgebreide bijdrage in de Annalen van de Koninklijke Oudheidkundige Kring van het Waasland - Publicatie: Een geschiedenis van de Wase klompenmakerij. Deze studie behandelt vooral het economisch belang van de klompenmakerij in het Waasland, maar er wordt ook vergeleken met het aantal studies over klompen in binnen- en buitenland.

De taalkundige aspecten van het klompenambacht is een bijzonder boeiend onderzoeksdomein. Enkele jaren geleden werd rond de Wase klompentaal een waardevolle thesis geschreven aan de Universiteit Gent. Interessant zijn de regionale verschillen in het benoemen van het materiaal van de klompenmaker. De voorbije jaren werd door verschillende kenners de naamgeving van de klompenmakersgereedschappen uit de databank ID-DOC van het MOT onder de loep genomen.

Wat betreft de papieren bronnen rond het klompenambacht, bundelde Hendrik Vandeginste (Heemkunde Vlaanderen) in 2015 de relevante archiefbronnen in een powerpoint (zie media).

Op de onderzoeksagenda staan nog een aantal thema's die de komende jaren door de gemeenschap aangepakt zullen worden: onderzoek naar populieren en wilgen vanuit historisch-ecologische invalshoek als grondstof voor het klompenambacht, onderzoek naar het totaalbeeld van de Vlaamse klompenmakerij (ook op economisch vlak, bv. invoer en uitvoer). Een concreet onderzoeksthema is ook de herkomst van de werktuigen en de machines op basis van smidsmerken, handelscatalogi en andere bronnen m.b.t. bedrijven die materiaal aan klompenmakers leverden. De collectie van het MOT biedt hiervoor een goede basis.

Het is ook de bedoeling om in de toekomst via de verschillende partners onderzoek rond dit thema te blijven stimuleren.
 ;