Onderzoek in verband met de Vlaamse beiaardcultuur

2017
 • Brugge: Beiaardier Frank Deleu deed archiefonderzoek m.b.t. de Brugse beiaard in de 19de eeuw; verder heeft hij enkele publicaties in voorbereiding, o.m. in “De Triomphklocke", tijdschrift van de Brugse Klokkenspel Vereniging.
 • Mechelen: François van der Jeught voerde onderzoek uit in het stadsarchief van Mechelen, waarbij verschillende dossiers gerelateerd aan de beiaardgeschiedenis worden ontsloten. Het verslag van ieder onderzoek verschijnt als artikel in het tijdschrift van de Vlaamse Beiaard Vereniging:
  • Vijf onbekende aanbestedingscontracten voor de levering van klokken door Peeter (I) Van den Ghein en zijn zonen Hendrik en Hans omstreeks 1600.
  • Beiaard- en Klavierbouwer François Constant Désiré Somers (1848-1936)
  • De beiaard van de Sint-Maria Magdalenakerk of Grote Kerk in Goes in 1914
Op woensdag 7 juni presenteerde Piet Hamelink, beiaardier van Sluis (Nederland) voor het vak campanologie de verhandeling Zingend Brons in Zeeuws-Vlaanderen. Drie carillons en oude luidklokken. Nikita Tarantsov en Nikita Gratchev presenteerden hun verhandelingen op woensdag 6 september. Tarantsov behandelde een automatische beiaard van Engelse makelij in Neviansk (Rusland). Gratchev inventariseerde de initiatieven waarbij een beiaard in samenspel ging met andere instrumenten of ensembles.
 • Nieuwpoort: Er wordt elk jaar een speciaal concert of evenement rond de beiaard georganiseerd. In 2017 was dit op 9 juli het Marktconcert met mobiele beiaard, orkest en ballet en op 19 augustus het Westfrontspektakel met mobiele beiaard, pipers en vaandeldansers. Het derde weekend van augustus vond een beiaardfestival met concerten op mobiele beiaard op de zeedijk en langs de havengeul. Zo werden toeristen ook warm gemaakt om de beiaard in de stad te komen bezoeken en/of de concerten bij te wonen.
2016
 • ​Brugge: De stadsbeiaardier voert een historisch onderzoek uit naar de voormalige beiaarden van de Abdij Ten Duinen. Dit bracht reeds belangrijke nieuwe gegevens aan het licht. Verder wordt onderzocht of een reconstructie van de oorspronkelijke beiaard uit 1637 haalbaar is.
 • Leuven: Op 2 november promoveerde universiteitsbeiaardier Luc Rombouts aan de Universiteit Utrecht tot doctor in de geesteswetenschappen, afdeling musicologie, op een proefschrift over de oorsprong van de beiaard. Er zijn plannen om dit proefschrift te bewerken tot een Engelstalige handelseditie.
 • Mechelen: 
  • Op woensdag 1 juni werden de eindwerken voor het vak campanologie gepesenteerd. Elizabeth Vitu uit Perpignan (Frankrijk) schreef een verhandeling met als titel Traité Theorique et Pratique des Proportions Harmoniques et de la fonte des cloches. Translation of an 18th Century Treatise on Bell Founding and Bell Harmonics written by Jeremy de Roujoux. Rachel Perfecto (USA) schreef een eindwerk met als titel A Guide to Arranging for the Carillon. Common challenges arrangers face and possible solutions.
  • De Koninklijke Beiaardschool publiceerde de volledige beiaardwerken van beiaardier-componist Jef Rottiers. Deze editie werd verzorgd door Jürgen Buchner, alumnus en universiteitsbeiaardier van Würzburg, docent Eddy Mariën en directeur Koen Cosaert. Simon Cosaert ontwierp de cover van deze bundel.
  • De Koninklijke Beiaardschool bereidt een uitgave voor met de composities voor de beiaard solo van Jos Lerinckx.
2015
 • Algemeen: Doctoraatsonderzoek naar de oorsprong van de beiaard door Luc Rombouts (Universiteit Utrecht; promotie voorzien in 2016)
 • Brugge: Historisch onderzoek naar de voormalige beiaarden van de Abdij Ten Duinen.
2014
 • Leuven: Publicatie van boek Singing Bronze. A History of Carillon Music, van Luc Rombouts (Leuven University Press)
2013
 • Mechelen: op 11 december 2013 vond aan de Mechelse beiaardschool een pedagogische studiedag plaats rond de pedagogiek en de repetitietechniek van het beiaardonderricht in samenwerking met Bart Spanhove (Lemmensinstituut).
 • Oudenaarde: in september 2012 werd in de beiaard van Oudenaarde een nieuw type tuimelaarsysteem aangebracht met gebogen tuimelaars (VEMA-systeem, ontwikkeld door Marc Van Eyck). Dit systeem maakt afstellen van de draden en de toetsdruk van het stokkenklavier veel eenvoudiger dan met rechte tuimelaars. Het system werd gedocumenteerd in een artikel in het Bulletin van de Guild of Carillonneurs in North America (62, uitgave 2013, p. 32-36).
2012
 • Doctoraat over uitvoeringspraktijk op beiaard in de 17de eeuw door Carl Van Eyndhoven (promotie december 2012)
 • Stage en eindverhandeling door klaas Jaap van der Meijden: "De archieven van de beiaardschool verdienen de grootste aandacht". Structuurstudie van het conglomeraatarchief van de vzw Koninklijke Beiaardschool en aanbevelingen inzake archierfbeheer (VUB Archivistiek, 2012, promotor: prof. dr. G. Janssens).
 • Mechelen: studiedag over Jef Denyn in Mechelen (29 september 2012)
2011
 • Mechelen: studiedag over ‘Nieuwe perspectieven op beiaarderfgoed’ (17 september 2011)
PLANNEN
 • Engelse vertaling van het boek Zingend Brons door Luc Rombouts
 • Studiedag rond het borgen van beiaarderfgoed (zomer 2015, m.m.v. Faro)
 • Publicatie CD-rom met het versteekboek + transcripties van Th. De Sany, Brussel, 1648 door de VBV
; Luc Rombouts