Film Sam Mondelaers

Het Klompenmuseum ontwikkelde in 2014, in samenwerking met Tapis Plein, een film waarbij klompenmaker Sam Mondelaers zijn verhaal vertelt en waarin getoond wordt hoe men vroeger een ‘Malle jan’ gebruikte om bomen te verplaatsen. De film is vandaag een vast onderdeel van het Klompenmuseum.;