Decreet Erkenning Vlaamse Gebarentaal

Een belangrijke stap naar de borging van de Vlaamse Gebarentaal was de stemming van het decreet houdende de erkenning van de Vlaamse Gebarentaal door het Vlaams Parlement op 26 april 2006. Naast de belangrijke symbolische waarde voor de gebarentaalgemeenschap, betekende die erkenning eveneens een belangrijke impuls voor onderzoek naar en initiatieven tot verdere implementatie van de Vlaamse Gebarentaal.;