Publicatie: 'Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation'

Het Engelstalige boek “Geel revisited” schetst allereerst een historisch overzicht van de gezinsverpleging en gaat daarna dieper in op de zogenoemde “Geel question”. Vervolgens staat de studie stil bij de veranderingen die het systeem de afgelopen kwarteeuw onderging en wordt de dagelijkse werking uitgelegd. Daarmee is “Geel revisited” een goed gedocumenteerd boek geworden dat een helder en levendig beeld geeft van het leven in een pleeggezin aan het begin van de 21ste eeuw. 

Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation, E. Roosens en L. Van de Walle, met een voorwoord van Oliver Sacks, MD


Voorbeelden uit de praktijk

Essentieel is dat “Geel revisited” de psychiatrische gezinsverpleging met zijn mogelijkheden en kansen situeert in het bredere kader van de gemeenschapszorg en dat het de waarde die het systeem kan hebben voor chronisch psychiatrisch zieken scherp weet te stellen.