Meetjesland Reuzenland


Bestanden
open bestand
open bestand

Gerelateerde persoon/organisatie
Erfgoedcel Meetjesland

Externe link
https://www.comeet.be/projecten-erfgoed/meetjesland-reuzenland/

Met Meetjesland Reuzenland zet COMEET/Erfgoedcel Meetjesland de de reuzen uit de regio in de kijker. Bestaande (maar ook verdwenen of slapende reuzen) worden geregistreerd en onder de aandacht gebracht via diverse acties. 
Het project werd uitgevoerd met de middelen van de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid. 

Voortraject 
Na de overhandiging van de Vlaamse Cultuurprijs Lokaal Cultuurbeleid (september 2016) lanceerde COMEET een oproep naar ideeën over de besteding van deze prijs. Uit 23 voorstellen maakte een jury een preselectie en uiteindelijk besliste het publiek tijdens de Cultuurhappening Meetjesland (november 2016): de middelen van de cultuurprijs zullen gebruikt worden voor een project rond de Meetjeslandse reuzen.
Om dit project vorm te geven deed COMEET een kort vooronderzoek met de verenigingen, organisaties, vrijwilligers, ... die zorg dragen voor een Meetjeslandse reus. De resultaten en de plannen werden voorgesteld op het startmoment op zaterdag 4 maart ’17, waar meer dan 30 Meetjeslandse reuzenzorgers aan deelnamen en de projectplannen/doelstellingen werden besproken. 

Meetjesland Reuzenland bestaat uit verschillende projectonderdelen en omvat volgende doelstellingen
  • Het verhaal van de reuzen vertellen en de reuzen(activiteiten) onder de aandacht brengen 
  • Betrekken van kinderen en jongeren 
  • Een brede en transversale aanpak: bibliotheken, cultuurdiensten, verenigingen, ... moeten kunnen inpikken op het thema 
  • Stimuleren van uitwisseling en expertisedeling tussen de reuzenzorgers 
  • Aandacht voor erfgoedzorg en voor de registratie van de Meetjeslandse reuzen 
Registratie en inventarisatie van de Meetjeslandse reuzen 
De Meetjeslandse reuzen werden in kaart gebracht. Zo zijn er meer dan 40 actieve reuzen, die deel uitmaken van zo’n 20 reuzengroepen. De reuzen zijn heel divers: sommigen zijn vooral te zien in de eigen gemeente volgens een bepaalde traditie, andere reuzen gaan vaker op stap naar andere gemeenten. 
Er zijn ook heel wat verdwenen en slapende reuzen, die voortleven dankzij de verhalen en foto’s die er over hen de ronde doen. Heel wat foto’s en verhalen van de Meetjeslandse reuzen werden toegevoegd op de Erfgoedbank Meetjesland. De Meetjeslandse reuzenzomer 
Tijdens de zomer van 2017 waren er in het Meetjesland heel wat initiatieven en activiteiten rond reuzen: slapende reuzen werden nog eens naar buiten gehaald, er waren live-demonstraties over het aankleden van een reus, reuzen gingen bij elkaar op bezoek, schreven elkaar een brief en kregen een extra uitnodiging van een gemeente of vereniging.
Er zagen ook enkele nieuwe reuzen het levenslicht: Zuster Wilfrieda (Nevele), Vissersreuzen Eric en Patrick (Boekhoute) & reuzin Klara (Maldegem – voor carnaval 2018). Promotie voor reuzen 
De Meetjeslandse reuzen(activiteiten) werden in de kijker gezet, onder meer via een campagnebeeld, een facebookpagina, een reuzenagenda, pers, ...  Registratie van een reuzenstoet 
Met het filmpje 'Meetjesland Reuzenland, de Kattestoet' worden de verhalen van reuzendragers, organisatoren en vrijwilligers in beeld gebracht. Het filmpje focust op de organisatie van een reuzenstoet achter de schermen en maakt gebruik van Digital Storytelling Mobiele infotentoonstelling over reuzen 
Met de mobiele infotentoonstelling kom je alles te weten over de Meetjeslandse reuzenen over reuzen in het algemeen: de geschiedenis, de bouw van reuzen, de rol van vrijwilligers en de typische reuzentradities. Met leuke wist-je-datjes, foto’s en boeiende verhalen.
De tentoonstelling reisde in de zomer van 2017 de regio rond. 

Handleiding 'Grosses Têtes: maak zelf een reuzenhoofd' 
Meetjesland Reuzenland is er ook voor creatievelingen: geïnspireerd op de traditie ‘Grosses Têtes et Géants’ ontwikkelde COMEET (in samenwerking met kunstenaar Lukas Verstraete) een handleiding voor het maken van een reuzenhoofd. Meetjesland Reuzenland in de bib 
Ook de Meetjeslandse bibliotheken zetten het reuzenthema in de kijker.
In november organiseerden de bibliotheken een Reuzevoorleesweek en enkele activiteiten tijdens Kinderkunstendag. Met voorleesuurtjes, knutselactiviteiten, theatervoorstellingen, … Enkele reuzen kwamen ook langs in de bibliotheek. Reuzenoverleg en ondersteuning 
COMEET brengt de Meetjeslandse reuzenzorgers samen op een regionaal reuzenoverleg: om elkaar te leren kennen, ervaringen uit te wisselen, initiatieven af te stemmen, …
In het kader van Meetjesland Reuzenland konden de reuzenzorgers ook op ondersteuning rekenen, met o.m. ondersteuning voor herstellingen, digitalisering van film- en fotomateriaal, educatieve ondersteuning, begeleiding toekomstplan, ... 

Met dank aan de 14 Meetjeslandse gemeenten, de Meetjeslandse reuzenzorgers, LECA, Reuzen in Vlaanderen, de Koninklijke Bond der Oost-Vlaamse Volkskundigen en de Provincie Oost-Vlaanderen.;