Identificatie en documentatie van het Merchtemse steltenlopen

Sinds 2000 tot heden:
Via interviews met leden, oud-leden en andere stakeholders worden hun ervaringen en hun verleden met de steltenlopers (sinds september 2000) vastgelegd in elk nummer van het tweemaandelijks 'Steltenloperke'. Hiermee documenteren de steltenlopers de traditie. Via de methode van de mondelinge geschiedenis wordt naar ieders kennis en herinneringen gepeild. Sinds de start is er een basissjabloon met enkele typevragen en vaste rubrieken.

Sinds 1999 tot heden:
De Heemkundekring Soetendaelle start met de (sinds 2013 digitale) bewaring van een exemplaar van ’t Steltenloperke. Een papieren exemplaar van elke aflevering is tevens ter beschikking in een archiefkast in het eigen clublokaal.

Sinds 1997 tot heden:
Het tweemaandelijks Steltenloperke (sinds maart 1997) bundelt en documenteert de huidige werking en optredens via verslagen, foto’s en krantenknipsels.

Sinds 1972 tot heden:
De tekeningen naar een ontwerp van kleermaker Leon De Maeyer uit Merchtem op papier met patronen worden bewaard. Het meest frequent wordt het ontwerp voor hoeden gebruikt, maar ook de ontwerpen voor kostuums zijn beschikbaar.

2009:
In samenspraak met Volkskunde Vlaanderen wordt de fiche Steltenlopen ingevuld voor www.tradities.be, nu www.lecavzw.be.
 
PLANNEN
  • Het steltenlopen kent een zeker vakjargon, zowel bij de choreografieën, als bij de bestanddelen van de stelten. Voor het vervaardigen van elk van deze onderdelen is specifieke kennis vereist en aanwezig. Het beschrijven en fotograferen van het maakproces van de stelten is de eerste doelstelling.
  • In 2018 wordt gestart met het digitaliseren van alle Steltenloperkes. Vanaf maart-april 2013 is het tijdschrift in digitale vorm beschikbaar.
  • Voor het 75-jarig bestaan van het Merchtems steltenlopen in 2020 wordt een dubbel doel vooropgesteld:
    • het inventariseren, fotograferen en beschrijven van de vaandels bewaard in het lokaal. Slechts enkele van de 51 vaandels zijn al gefotografeerd in 2009 en opgenomen in Archiefbank Vlaanderen;
    • het inventariseren, fotograferen en beschrijven van de trofeeën bewaard in het lokaal.
; Koninklijke Steltenlopers van Merchtem