Sensibiliseren en communiceren over het Merchtemse steltenlopen

Sinds 2017 tot heden: Instagram
Een van onze jeugdige leden start en onderhoudt onze Instagramaccount 'steltenlopers'.

Sinds 2012 tot heden: Facebook
Een open Facebookpagina met de voorstelling van de groep wordt in verbinding met de website onderhouden door enkele jeugdbestuursleden.
Enkele jeugdbestuursleden beheren een gesloten, maar zeer actieve Facebookgroep voor de leden en supporters.
Facebook: https://www.facebook.com/Steltenlopers/ 

Sinds 2006 tot heden: Steltenflits
Om korter op de komende activiteiten in te spelen dan ’t Steltenloperke en om ruimer te informeren dan het programma wordt de elektronische nieuwsbrief Steltenflits gelanceerd. Met een frequentie van zes maal per jaar krijgen de leden een bundel met vooruitblikken en programma in de mailbox. Voor de leden zonder mail worden enkele tientallen papieren exemplaren afgedrukt.

Sinds 2002 tot heden: houten steltenlopers
Op initiatief van het nieuwe gemeentebestuur komen op drie invalwegen naar Merchtem en Peizegem houten steltenlopers als gemeentelijk handelsmerk. Voor de plaatsing en het onderhoud staan de steltenlopers in. De locaties zijn: (1) de rotonde van de Wolvertemsesteenweg met de Dooren en de Hunsberg te Merchtem; (2) het rondpunt van de Brusselsesteenweg met de Dooren te Merchtem; (3) het kruispunt van de Kouter met de Molenbaan te Peizegem.

Sinds 1998 tot heden: website
Een eigen website wordt gelanceerd en onderhouden. Doorheen de jaren zijn de samenstelling van de groep, de verschillende soorten evenementen, de kalender met het programma en foto’s de vaste rubrieken van de viertalige site.
www.steltenlopersmerchtem.be

Sinds 1997 tot heden: ‘t Steltenloperke
Vanaf maart-april 1997 verschijnt de tweemaandelijkse periodiek ’t Steltenloperke. De opeenvolgende generaties jeugdbestuursleden vormen de redactie van het clubblad. De vaste rubrieken zijn verslagen, krantenknipsels, mopjes en weetjes over de werking, de optredens en de leden, en het programma.

Sinds 1995 tot heden: Vaandels en trofeeën
De ingebruikname van een eigen lokaal laat toe om de vaandels en de vele andere trofeeën die de groep tijdens haar bestaan verwierf, tentoon te stellen in drie grote vitrinekasten. Deze zijn voor het publiek elke zaterdagnamiddag (tijdens de repetities) in het lokaal toegankelijk of op afroep.

Sinds 1995 tot heden: persberichten
Naar aanleiding van een reis naar Japan wordt voor de eerste maal een persbericht (voorzien van foto’s) ten behoeve van de lokale en regionale pers opgesteld. Naar aanleiding of na afloop van grote reizen en evenementen wordt dit systematisch gedaan. De adressering gebeurt middels een actuele perslijst, die sinds 1972 bijgehouden wordt.

2018: Wikipedia
Voor het eerste optreden van het jaar, de Bommelstoet in Ronse, zoekt een TV-ploeg van Iedereen Beroemd de steltenlopers op. De journalist van het Eén-programma stelt zich tot doel een nieuwe wikipedia-pagina te schrijven. Het inmiddels bewerkte resultaat van zijn werk is hier te lezen.

2017:
 • De plaatselijke vestiging van Delhaize, gelegen aan de Puursstraat 9 te Merchtem, lanceert een steltentaart met de afbeelding van de groepsvlag. Enkele maanden eerder wordt met een groepsoptreden de muurschildering met de steltenlopers, die de inkomhal van het warenhuis versiert, plechtig onthuld.
 • Een TV-reportage voor het magazine Iedereen Beroemd op de zender Eén belicht onder het thema “nieuws op de regionale radio” het driegeslacht Bauwens. Grootvader Marc (°1954), vader Bart (°1983) en zoon Brecht (°2012) lopen alle drie op stelten.
2015: 70-jarig bestaan
Ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan trekt op 30 mei een praalstoet met 20 groepen door de Merchtemse centrumstraten. Bij de keuze van de uitgenodigde groepen wordt sterk rekening gehouden met buitenlandse steltenlopersgroepen en met acts die inspelen op steltenlopen of op hoogte.
 • Enkele weken voor het evenement ontvangen alle inwoners van Merchtem in hun brievenbus een rijkelijk geïllustreerde brochure met de betekenis en de historiek van het Merchtemse steltenlopen, de gelegenheidsteksten en de kalender van de festiviteiten.
 • Naast de gedrukte pers besteedt ook de regionale televisiezender Ring-TV via een aankondiging en een reportage aandacht aan de jubileumstoet.
 • Een team onder leiding van Patrick Bogemans realiseert een dubbele DVD onder de titel '70 jaar Koninklijke Steltenlopers van Merchtem'. Het eerste deel bevat de start van de praalstoet, de aankomst op het feestterrein en sfeerbeelden. Het tweede deel focust op de apotheose, waarbij elke deelnemende groep een optreden ten beste geeft op het feestterrein Sergoyne aan de Reedijk.
2012: Opendeurdag nieuw lokaal
De groep betrekt een nieuw lokaal, gelegen aan de Koeweidestraat 31B te Merchtem. De gemeente stelt deze locatie ter beschikking. De hangar wordt middels de plaatsing van stevige planken omgebouwd tot een magazijn waar alle stelten en ander materiaal een ordelijk onderkomen vinden. De kleine helft wordt afgewerkt tot een gezellig clubhuis met vergaderruimte. Om de geslaagde verhuis te vieren wordt een opendeurdag in het nieuwe lokaal gehouden met leden, sympathisanten, geburen en prominenten als genodigden.
Omdat een houten steltenloper lijdt onder de weersomstandigheden, maar ook al enkele keren het slachtoffer is van nachtelijke snelheidsduivels die rechtdoor rijden op de rotonde, krijgt hij een vervanger. Voortaan siert een metalen steltenloper het rondpunt van de Wolvertemsesteenweg, de Dooren en de Hunsberg te Merchtem.

2010:
 • Tijdens de braderie in Herenthout volgt een cameraploeg van VTM Kasper, de jongste steltenloper, voor het programma De Stip.
 • Met een optreden wordt het kunstwerk Steltenlopers van kunstenaar Edwin Degelin aan het WZC Ter Stelten, Gasthuisstraat 19 te Merchtem, plechtig onthuld.
2009: Merchtem op stelten
Voortbouwend op de grote belangstelling voor het 60-jarig bestaan start het gemeentebestuur met een driejaarlijks evenement Merchtem op Stelten. Bij deze gelegenheid wordt in samenwerking met brouwerij De Block uit Peizegem (Merchtem) een steltenbier gelanceerd. Bakkerij Van Hoeck, Krekelendries 18 te Merchtem, schaart zich ook achter het initiatief en bakt steltenkoekjes.

2007:
Ter gelegenheid van het optreden voor de Nationale Feestdag filmt het TV-programma Splash! van de zender VTM de kennismaking van de Zimbabwaanse veldrijder Jackson met het Merchtemse steltenlopen. ’s Ochtends komt hij in het lokaal oefenen en in de namiddag neemt hij met vallen en opstaan toch deel aan de stoet.

2006:
Eén van de nieuwe wandelroutes door de Brabantse Kouters volgt de Molenbeek. De verwevenheid van deze beek met de steltenlopers uit het gehucht Langevelde is voor het magazine Vlaanderen Vakantieland (VRT, thans Eén) reden genoeg om naar Merchtem af te zakken en op het kerkplein een reportage in te blikken.

2005: 60-jarig bestaan
 • Een academische zitting op vrijdag 20 mei luidt het begin in het feestweekend ter gelegenheid van het 60-jarig bestaan. Na gelegenheidstoespraken van gemeentelijke, provinciale en nationale prominenten volgt een uitgebreide presentatie van de geschiedenis van het steltenlopen in Merchtem.
 • ’s Anderendaags trekt een prachtige praalstoet van 15 groepen door het Merchtemse dorpscentrum. Na het slotspektakel dat de deelnemende groepen op het feestterrein aan de Reedijk brengen, volgen nog muzikale en humoristische optredens en een fuif.
 • Enkele weken voor het evenement ontvangen alle inwoners van Merchtem in hun brievenbus een rijkelijk geïllustreerde brochure, uitgegeven met de gulle steun van handelaars en sympathisanten. Dit boekje belicht het ontstaan en de geschiedenis van het Merchtemse steltenlopen. Zowel de regionale als de nationale gedrukte pers en de regionale televisiezender Ring-TV besteden door aankondigingen en verslaggeving enorme aandacht aan de festiviteiten.

2004:
Voor een fictiereeks doet de VRT (thans Eén) een beroep op de Merchtemse steltenlopers. Het jonge koppel Natalie en Stefan trekt naar Dendermonde om er deel te nemen aan de opnames die zich afspelen in het nachtwinkeltje van Rachid.

2003:
 • De 13-jarige Jonas is de ster van een TV-reportage voor de Japanse televisiezender NTV. Samen met zijn ouders en zijn jongere broer loopt hij al van kleins af op stelten. Zijn grootouders bewonen de molen van Langevelde, alwaar het steltenlopen ontstaan is.
 • Het steltenlopersmonument, naar een ontwerp van Paul Keppens en in een uitvoering van Alexander Jansen, wordt onthuld aan het Paardenwater. Dat gebeurt op 30 april met een feestoptreden aan de Reedijk te 1785 Merchtem.
2001:
 • De Merchtemse steltenlopers brengen een zestalige folder met foto’s en palmares uit. Dankzij de steun van een regionaal verankerde, internationale koffiebrander wordt de folder op 10.000 exemplaren gedrukt.
 • Een TV-ploeg van de reeks Afrit 9 komt een reportage inblikken in het lokaal en op het kerkplein. De uitzending volgt op 2 april op VT4 (thans VIER).
1999:
Op 19 augustus komt een TV-ploeg naar het lokaal voor een reportage voor TopX, uitgezonden op VT4 (thans VIER). Het is de gelegenheid om drie paar nieuwe stelten te testen die met 3,60, 4,08 en 4,11 meter even hoog of hoger zijn dan het hoogste paar tot nu toe (3,60 meter). Als decor dient de nieuw aangelegde parking van de voormalige Lactovita.

1995:
 • De groep richt voor het eerst in haar bestaan een eigen lokaal in. Daarvoor wordt voortaan een ruimte gehuurd in de kelders van de voormalige, ondertussen afgebroken Lactovita. Eenmaal afgewerkt wordt het lokaal, gelegen Bleukenweg 1 te Merchtem, met een opendeurdag in gebruik genomen.
 • Een academische zitting op vrijdag 5 mei luidt het begin in het feestweekend ter gelegenheid van het gouden jubileum. ’s Anderendaags trekt een feeststoet met 21 groepen door Merchtem. Een volksfeest met 14 groepen op de markt sluit het evenement af. Voor de eerste maal wordt een geïllustreerde brochure gemaakt. Dankzij de sponsoring door handelaars en sympathisanten kan het boekje met de betekenis en historiek van het steltenlopen op een grote oplage onder alle inwoners van Merchtem verdeeld worden. Zowel de regionale als de nationale gedrukte pers en de net opgerichte regionale televisiezender Ring-TV brengen de organisatie en het verloop van het evenement in woord en beeld.
1993: postzegel
Op 7 juni vindt de uitgifte van een postzegel met de Merchtemse steltenlopers plaats. De eerstedagsverkoop in het Merchtemse gemeentehuis wordt samen met postzegelkring De Stempel uit Opwijk en De Post (thans bpost) georganiseerd.

1971: 25-jarig bestaan
De cultuurraad Merchtem organiseert een steltenlopersviering ter gelegenheid van het 25-jairg berstaan op 8 en 9 mei.

PLANNEN
Voor het jubeljaar 2020 staat een tentoonstelling in samenwerking met het gemeentebestuur en de heemkring in de stijgers en wordt een project voor een nieuwe postzegeluitgifte uitgewerkt.; Koninklijke Steltenlopers van Merchtem