Archief en documentatie H. Dimpna en gezinsverpleging in Stadsarchief Geel


Gerelateerde personen/organisaties
Stad Geel
OPZ Geel

Externe links
http://archief.geel.be/ , http://www.erfgoedbankgeel.be/

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Erfgoedproject "Tussen de mensen. De spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging"
Archief- en documentatiecentrum OPZ Geel
Organisatie Dimpnadagen, met Gheelamania en Sint-Dimpnaommegang
Onderzoek: De plaats van de Psychiatrische Pleegzorg binnen het Toekomstig ggz-beleid
Een nieuwe toekomst voor de Geelse gezinsverpleging
Onderzoek reliekschrijn Sint-Dimpna
Communicatie en sensibilisering - Bezoekerscentrum OPZ Geel
Film Geel (Woestijnvis)
Publicatie: 'Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation'

Het stadsarchief van Geel is een historisch documentatiecentrum in de breedste zin van het woord. Het archief beschikt over naamlijsten van patiënten tot de 19de eeuw, publicaties en een verzameling tijdschriftenartikels en krantenknipsels in verband met de gezinsverpleging en de H. Dimpna. Hier vind je ook het archief van het St.-Dimpnacomité, verantwoordelijk voor de organisatie van de Sint-Dimpnaommegang vanaf 1976 tot 2005. Het archief host twee websites: de erfgoedbank van Geel en de website van het project ‘Tussen de mensen’ over de geschiedenis van de gezinsverpleging. 


Voorbeelden uit de praktijk

Het Stadsarchief werkt heel nauw samen met het Geels Geschiedkundig Genootschap vzw (GGG), dat zich op dezelfde locatie bevindt. Het GGG doet aan historisch onderzoek en publiceert een jaarboek met historische artikels over Geel en omstreken, waarbij de H. Dimpna en de gezinsverpleging regelmatig aan bod komen. Het Stadsarchief heeft ook een ruimere culturele werking. De dienst is sterk betrokken bij de bewaring en ontsluiting van het Geelse erfgoed en werkt daarbij samen met verschillende erfgoedactoren.