Onderzoeks-acties grondwitloof

1.      Activiteiten van de Nationale Proeftuin voor Witloof vzw
De Nationale Proeftuin voor Witloof, die opgericht is in 1973, heeft als doel de grondwitloofteler teelttechnisch te ondersteunen zodat hij een rendabel bedrijf kan uitbouwen, rekening houdend met de actuele maatschappelijke ontwikkelingen en reglementeringen. Hiertoe legt de proeftuin praktijkproeven aan om bijvoorbeeld de landbouwkundige gebruikswaarde te tonen van gecommercialiseerde rassen, plantenvoeding en duurzame gewasbeschermingsmiddelen.
Veel activiteiten zijn gericht op de vermeerdering van telersselecties in de ruime zin van het woord: zaadteelt, oogsten van zaden en zaadbewaring.
De werking van het proefcentrum kan je bekijken op PlattelandTV/Tournee Provinciale witloof: http://www.boerenstebuiten.be/video/tournee-provinciale-witloof
In de maand april wordt het geoogste zaad zaaiklaar gemaakt. Voor de zaadreiniging beschikt de Nationale Proeftuin voor Witloof over een luchtschoningstoestel en twaalf roestvrij stalen zeven met perforaties tussen 0,7 en 4,0 mm om alle stappen te realiseren vanaf het voorreinigen tot het kalibreren en verwijderen van kiemloze zaden uit de fraktie met de optimale zaadafmetingen. Groentetelers die zaden wensen te laten reinigen en kalibreren, kunnen na afspraak terecht in de proeftuin (tel. 016/29 01 74 of 016/21 37 54).
In 2015 startte de proeftuin samen met Inagro, Hooibeekhoeve en het Instituut voor Landbouw- en VisserijOnderzoek het ritnaaldenonderzoek in de witloof-, maïs- en aardappelteelt. Vele toeleveringsbedrijven, Boerenbond en de producenten zetten mee de schouders onder dit La-traject waarbij een instrument voor een risico-evaluatie van de ritnaalden op het perceel en een duurzame beheersingsstrategie ontwikkeld wordt.
In 2016 startte het demonstratieproject ‘Verbetering van de rendabiliteit door optimalisatie van het bedrijfsmanagement op witloofbedrijven’. Dit project heeft tot doel de bedrijfsleiders in de witloofsector bedrijfseconomische kennis bij te brengen en te leren toepassen op het bedrijf bij het maken van zowel strategische keuzes als operationele en tactische keuzes. Dit houdt in dat het projectconsortium hen via een sectorspecifieke tool 'ENDIFE' en infosessies zal tonen hoe ze economische en financiële gegevens het best noteren en interpreteren bij het nemen van belangrijke bedrijfsbeslissingen. De Nationale Proeftuin voor Witloof werkt hiervoor samen met Inagro, ILVO en Boerenbond Consult. Dit tweejarig project is mogelijk dankzij de Vlaamse overheid en de Europese Unie.
Dezelfde financierders maakten ook een erosieproef mogelijk waarbij bij het telen van witloof op ruggen en op vlak veld de huidige erosiemaatregelen gedemonstreerd en geëvalueerd werden. Binnenkort zal er beeldmateriaal on line komen.

2.      Genetische diversiteit in groentegewassen in actie
In 2010 en 2011 werkten de Nationale Proeftuin voor Witloof, de vzw Brussels Grondwitloof, ILVO, UGent, Inagro en de Werkgroep Eigen Zaadteelt rond het ‘in situ’ behoud van telerselecties van witloof, prei, bloemkool en selder. ‘In situ’ betekent dat oude, streekeigen rassen of telersselecties via zaadvermeerdering door telers of andere instanties in de regio in stand gehouden worden. ‘Ex situ’ behoud of een centrale bewaring in genenbanken behoorde niet tot de doelstellingen van het project. De projectacties hadden vooral voor ogen de zaadteelt van eigen telerselecties van groentegewassen op het bedrijf te ondersteunen of te stimuleren. Er werd theoretische en praktische informatie over de zaadteelt voorzien via cursussen, bedrijfsbezoeken en demonstratieproeven. Op de website www.zelfzadentelen.be kan je meer info vinden over de vermeerdering van rassen. Je vindt er tevens een beschrijving van de vermeerdering van telersselecties witloof op het bedrijf.;