Overdracht-acties grondwitloof

1.    Grondwitloof zoekt jonge boeren
Omdat de gemiddelde leeftijd van de grondwitlooftelers in ons land steeds toeneemt, zette de vzw Brussels Grondwitloof in samenwerking met de Nationale Proeftuin voor Witloof  en het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid een campagne op om jonge telers aan te zetten tot het produceren van grondwitloof. Bij het niet verjongen van de grondtelers zou het wel eens kunnen zijn dat het kritisch aanbod voor de grootwarenhuizen  verdwijnt, waardoor het grondwitloof dreigt te verdwijnen. Een studiedag op 1 december 2010 over rendabiliteit, contacten met de afzet e.d. lokte 80 bezoekers waarvan ongeveer 50 geïnteresseerde boeren. In februari 2011 werd een cursus over de teelt van grondwitloof opgestart. De verschillende partners hadden een 5-tal geïnteresseerden vooropgesteld voor de opstart van de campagne. Het resultaat met 10 cursisten kan geslaagd genoemd worden. Zij konden na afloop van de cursus terecht in de proeftuin voor extra ondersteuning bij het telen van grondwitloof. Anno 2015 melden nieuwe telers zich aan. Ook zij krijgen info en zijn welkom op de activiteiten van de proeftuin te Herent.

2.    Peterschap
Jonge of nieuwe startende telers krijgen de kans om zich een peter (ervaren grondwitloofteler) aan te schaffen. Deze peter begeleidt de nieuwkomer op vraag van de nieuwkomer zelf. De afgelopen jaren hebben een drietal nieuwkomers hierop beroep gedaan.

3.    Geïntegreerde teeltmethode
Sinds 2014 is het telen van grondwitloof volgens de geïntegreerde teeltmethode verplicht. De Nationale Proeftuin voor Witloof en Inagro formuleerden tips bij beide checklisten die van toepassing zijn voor de witloofteelt (checklist 'vollegrondsgroenten' voor de wortelteelt en checklist 'glasgroenten' voor de forceriefase). Met deze tips moet het mogelijk zijn om te voldoen aan de IPM-voorschriften. Daarnaast werd een uitgebreide brochure ‘Witloof en IPM’ opgesteld met nog bijkomende uitleg en documentatie over een duurzame witloofteelt. De brochure en checklist met bijhorende tips zijn verkrijgbaar op beide praktijkcentra.
Deze brochure werd gerealiseerd met steun van de Europese Unie en de Vlaamse overheid.

4.    Functionele agrobiodiversiteit
Functionele agrobiodiversiteit (FAB) staat voor alle biodiversiteit in het landbouwlandschap die een positieve bijdrage (kunnen) leveren aan de productiefunctie van de landbouw. FAB situeert zich op vijf vlakken, nl. ontwikkeling van een gunstige bodemtoestand, bestuiving van gewassen, natuurlijke plaagbeheersing, beïnvloeding van het microklimaat, en beschikbaarheid van genetische diversiteit.
Met het project 'Agrobiodiversiteit in het Dijleland' brachten het Regionaal Landschap Dijleland, de Nationale Proeftuin voor Witloof en het Proefcentrum te Herent in 2015 verschillende groepen in het Dijleland samen en creëerden op vlak van landbouw en milieu draagvlakverbreding rond het thema 'agrobiodiversiteit. Zij ondersteunden natuurlijke plaagbeheersing en bestuiving bij de witloofteelt, organiseerden een symposium ('Agrobiodiversiteit binnen de landbouw en de bijdrage aan de geïntegreerde teeltmethode') en excursies. Het draagvlakverbredingsproject is een initiatief van de Vlaamse Landmaatschappij (VLM), het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie en het Departement Landbouw en Visserij, en wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Landmaatschappij.

5.     Een leven lang leren
Ook in 2017 konden de grondwitlooftelers bij de Nationale Proeftuin voor Witloof terecht voor informatie. Zo zijn er vragen over rassenkeuze, bemesting, wortelbewaring, gewasbescherming, oogsttijdsstip behandeld. In februari ging de rasseninfoavond door en in juni de openvelddag. De studiekring grondwitloof Boerenbond richt jaarlijks een drietal infomomenten in.
 ;