Vlaams-Brabants Grondwitloof.EU!

Het project Vlaams-Brabants Grondwitloof.EU! wil de jongere generaties warm maken voor de grondwitloofteelt. Bedoeling is de vakkennis en de traditionele teelttechnieken door te geven aan een nieuwe lichting enthousiastelingen, om zo tot een duurzaam, authentiek, maar ook innovatief teeltproces te komen. De informatie is ook na het project beschikbaar bij de Nationale Proeftuin voor Witloof.
In het tweejarig project werd heel wat werk verzet:
1.      Interview telers
Tussen september 2012 en maart 2013 werden 17 telers geïnterviewd om de bestaande kennis te verzamelen. Alle informatie werd per thema (arbeidsbesparing, ergonomie, energiebeheer, geïntegreerde teeltmethode, wortelbewaring …) ingedeeld.
2.      Infodagen land- en tuinbouwers
De verzamelde informatie werd uitgedragen via informatieavonden en geleide bedrijfsbezoeken. In 2013 wisselden de geïnterviewden de info onderling uit en werd de info aan enkele starters getoond. Op 6 praktijkbedrijven werden er vanaf februari 2014 rondleidingen georganiseerd. De productiewijze in al zijn facetten (wortelteelt, machinepark, forcerie, energiebronnen, bewerking vanaf oogsten tot verpakken) kwamen hierbij aan bod. Bij wijze van voorbeeld is op een locatie de verschillende stappen van een bedrijfsaudit zoals die vanaf juni 2014 in het kader van IPM op de bedrijven zal uitgevoerd worden, toegelicht. Dit infomoment ging door in Kortenberg op 27 maart 2014. Naast de leerrijke rondleiding werd ook de brochure ‘Witloof en IPM’ uitgedeeld en werden enkele presentaties geprojecteerd.
3.      Persmomenten
Op 10 april 2013 vond een eerste persmoment plaats op een grondwitloofbedrijf. Zowel de regionale als de vakpers toonde een ruime belangstelling. Dit is voor de organisatoren een teken dat er voor grondwitloof in Vlaams-Brabant nog een breed draagvlak is. Het tweede persmoment vond plaats op 20 juni 2014 in het Witloofmuseum te Kampenhout. De pers was hierbij opnieuw talrijk vertegenwoordigd. De projectresultaten werden gecommuniceerd, de geïnterviewde telers werden gehuldigd en de tablets met de digitale witloofquiz werden in gebruik genomen.
4.      Vademecum
Op basis van de interviewresultaten wordt een vademecum over grondwitloof samengesteld. Op de website van de Nationale Proeftuin voor Witloof kan je de verschillende reportages inkijken.
5.      Witloofquiz op tablet in het Witloofmuseum te Kampenhout
In het witloofmuseum te Kampenhout kunnen groepen, klassen, gezinnen alles ontdekken over de witloofteelt. In kader van het project Vlaams-Brabants grondwitloof.EU werd een interactieve quiz gemaakt die bezoekers al spelenderwijs de teelt van witloof leert kennen. Vragen zoals: Waarom plaatst de teler de wortels in het donker? Wat is het ideale zaaitijdstip voor witloof? en Wat is een witloofhybride? zijn slechts enkele vragen die  bezoekers kunnen beantwoorden. Test je kennis en misschien schuilt er in jou wel een witloofteler in spe?

Het PDPO-project ‘Vlaams-Brabants Grondwitloof.EU!’ is een initiatief van de Nationale Proeftuin voor Witloof en de vzw Brussels Grondwitloof en werd gesteund met Europese middelen voor plattelandsontwikkeling. Ook de Vlaamse overheid en de provincie Vlaams-Brabant ondersteunden het project, in samenwerking met het Witloofmuseum, de gemeente Kampenhout, veiling BelOrta, het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG), Vakgroep Witlooftelers Vlaams Brabant Boerenbond, de Provinciale Landbouwkamer en het Kenniscentrum Duurzame Tuinbouw.;