Documentatie-acties grondwitloof

1.      Ondertekening charter Grondwitloof
Op vrijdag 17 februari 2012 hebben alle betrokken actoren uit de sector in aanwezigheid van Vlaams minister-president Kris Peeters het charter grondwitloof ondertekend waarin de definitie van het begrip grondwitloof duidelijk werd vastgelegd:
“Grondwitloof is witloof waarbij tijdens de forcerie-fase de witloofwortels in rechtstreeks contact geplaatst worden met de volle grond, met het oog op het activeren van de groeifase van de witloofkrop. De term volle grond betekent grond die deel uitmaakt van de aardkorst en waarin de vezelwortels, ook adventief genaamd, zich moeten ontwikkelen. De teelt in bakken en in meerdere teeltlagen is uitgesloten.”
De ondertekenaars van het charter gaan het engagement aan om grondwitloof de nodige bescherming en appreciatie te geven die het verdient.

2.      Erkenning Brussels Grondwitloof met Europees label “Beschermde Geografische aanduiding”
Sinds 2008 is de benaming “Brussels Grondwitloof” beschermd met het Europees streeklabel Beschermde Geografische Aanduiding (BGA). Brussels Grondwitloof is grondwitloof van de meest traditionele soort: geteeld in de regio Brussel-Mechelen-Leuven, uit zaad gewonnen door de telers, witloof geteeld onder dekgrond. Het Brussels Grondwitloof is samen met andere kwaliteitsvolle  voedingsproducten ook terug te vinden in de Qualigeo Atlas, uitgegeven door de Fondazione Qualivita.

3.      Erkenning Brabants Grondwitloof als streekproduct.be
Sinds 2008 is de benaming “Brabants Grondwitloof” beschermd met het Vlaamse streeklabel Streekproduct.be. Brabants Grondwitloof is grondwitloof geteeld met of zonder dekgrond in heel Vlaanderen, uit zaad gekweekt door zaadfirma’s op basis van kruisingsschema’s.

4.      Invoering herkenbaarheid grondwitloof via sticker
Kort na de oprichting van de vzw Brussels Grondwitloof in 1995 werd een logo ontworpen dat als sticker op de verpakkingen van grondwitloof werd gekleefd. Deze sticker vermeldde ook al de naam van de teler. Daardoor kreeg de verbruiker niet alleen een gewaarborgd product, maar ook een product 'met een gezicht'. Later, toen distributie en overheid dit vroegen, werd nog een nummering aangebracht waardoor het Brussels Grondwitloof traceerbaar is 'van veld tot bord'. Bij de invoering van de sticker met logo is overleg gepleegd met de distributie en kon bekomen worden dat het grondwitloof apart in het groente aanbod terechtkwam. Grondwitloof is daardoor een nicheproduct met een eigen prijsvorming geworden.

5.      Boeken en tentoonstellingen
In Brussel ge(s)maakt? Een wisselwerking met Vlaams-Brabant.
Brussels loof, Brussels sprouts… Heel wat levensmiddelen werden – vooral in het buitenland – geassocieerd met de Belgische hoofdstad, waarvan de inwoners bovendien nog steeds kiekenfretters worden genoemd. Maar hoé Brussels zijn deze producten eigenlijk? En welke rol speelt het omliggende platteland? Ontdek de geschiedenis en productie van grondwitloof en vijf andere typisch Brusselse producten in deze publicatie en expokraam met de hulp van bevoorrechte getuigen, historische bronnen en  oude recepten.
S. Luyten (red.), In Brussel ge(s)maakt? Een wisselwerking met Vlaams-Brabant, Tollembeek, 2013, 156p.

6.      Het Witloofmusuem
Het Witloofmuseum is ontstaan en gegroeid uit een tijdelijke tentoonstelling die ingericht werd voor Open Monumentendag in 2000. De doelstelling bij de inrichting van het museum was het bewaren van het verleden voor de toekomst. Een werkgroep, samengesteld uit deskundigen, boog zich over de inhoud en het concept. Het museum brengt een overzicht van het ontstaan van het witloof, de witloofplant en het witloofkot. Het Witloofmuseum is te bezoeken aan de Leuvensesteenweg 22 te Kampenhout. In 2018 zal het museum verhuizen naar het centrum van Kampenhout. In juni 2014 werd er een digitale witloofquiz in gebruik genomen. Met de tablet langs het parcours kom je heel wat te weten over het witte goud.

7.      Dag van het witloof
Vlierzele is van oudsher bekend voor zijn witloof. Vooral in de wijk Morelgem werd dit 'witte goud' gekweekt. De gezinsbond Vlierzele zette dit thema tijdens de dag van het witloof op 8 september 2013 op ludieke wijze in de kijker met de eerste witloofkistenrace.
Via een tentoonstelling over de volksfiguur 'Jantje Witloof' vernam je alles over de witloofhistoriek van Vlierzele. Jantje Witloof introduceerde de witloofteelt in de regio. Er was ook een educatieve tentoonstelling rond de witloofteelt met beeldmateriaal en werktuigen van vroeger en nu in het witloofbedrijf van Frank Vandeslijcke en Kathleen De Paepe.;