De Markt van Mij


Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem
Erfgoedcel Viersprong

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Sfeer! De winterjaarmarkt van Sint-Lievens-Houtem
Zoek een slogan voor de jaarmarkt!
Communicatie-acties Houtem Jaarmarkt

Een blogproject waarbij leerlingen uit lokale basisscholen zich een schooljaar lang engageerden om zich te verdiepen in het erfgoed van de jaarmarkt. De kinderen hebben gegraven in digitale en analoge archieven, namen interviews af, namen foto's of maakten filmpjes, en postten hun resultaten op het internet.

Begin 2013 werd de site offline gehaald omdat het project begrensd was in de tijd, maar alle materialen werden bewaard door de gemeente Sint-Lievens-Houtem. 


Voorbeelden uit de praktijk

"De Markt van Mij" was erop gericht de toekomstige generatie burgers van Sint-Lievens-Houtem bewust te maken van het erfgoedelement Houtem Jaarmarkt, en zo betrokkenheid daarbij te vergroten. Het project wilde transmissie teweeg brengen, maar tegelijkertijd werd er ook werk gemaakt van digitaal alfabetisme. Zo konden scholen die eraan deelnamen leerdoelstellingen bereiken zowel op gebied van erfgoed als op gebied van nieuwe media. Een project uitwerken op maat van de scholen, tegemoet komend aan de concrete objectieven van het leerplan, verlaagt de drempel tot participatie. Dit draagt bij tot de algemene effectiviteit. Alle scholen van Sint-Lievens-Houtem namen deel aan het project. 500 leerlingen uit kleuter-en basisonderwijs hebben actief projecten uitgewerkt in klasverband. Er was bijzonder veel positieve weerklank te horen, zowel bij de kinderen en leerkrachten, als bij de ouders.

Enkele reacties van de leerkrachten:

"Ik vond het een mooi initiatief. Werken rond erfgoed sluit goed aan bij de leerplandoelen. De kinderen hebben er graag rond gewerkt. Ze voelen zich ook meer betrokken als het om hun eigen omgeving gaat. (...) Ik moet wel vaststellen dat onze leerlingen van 6L maar geringe interesse of binding hebben met de jaarmarkt. Misschien zal daar nu wat verandering in komen."

"Iedereen van de peuterklas tot het zesde leerjaar heeft dit schooljaar gewerkt rond "De Markt van Mij". Het project leefde zelfs verder tijdens de speeltijden, bijvoorbeeld: de leerlingen maakten met de herfstblaadjes een koe."

"De jaarmarkt is voor ons een jaarlijkse gebeurtenis die nu nooit meer zal verdwijnen en die nog meer betekenis en bekendheid heeft gekregen. Dit project heeft er ons toe aangezet om ons nog meer te verdiepen in het ontstaan en de geschiedenis van de jaarmarkt."