Documentatie & inventarisatie Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen


Gerelateerde persoon/organisatie
Stad Mechelen - Erfgoedcel Mechelen

Externe link
http://www.beeldbankmechelen.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Communicatie- en sensibilisatie-acties Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Audiovisuele verslaggeving Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen - participatie van erfgoedgemeenschappen
Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Overdracht Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen
Onderzoek Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen

2012-2013

  • Audiovisuele verslaggeving: Alle activiteiten en projecten die in de aanloop naar het uitgaan van de Mechelse Ommegang anno 2013 plaatsvonden, alsook het uitgaan van de Ommegang zelf, werden gedocumenteerd in een audiovisuele verslaggeving. Klik hier voor meer info.

2012

  • Interviews en waarderingsgroepen: De Erfgoedcel 

    Mechelen testte begin 2012 een nieuwe methodiek voor het in kaart brengen van immaterieel cultureel erfgoed uit op het fenomeen van de Mechelse Ommegang en de Ommegangsreuzen. Twee onderdelen van deze methodiek zijn het afnemen van interviews met een aantal belangrijke zegspersonen en het houden van focusgesprekken, de zogenaamde waarderingsgroepen. Binnen deze groepen, met vertegenwoordigers van erfgoed- en socio-culturele verenigingen, wordt vooral gepeild naar de waardering van het fenomeen. De interviews werden integraal opgenomen en worden bewaard door de Erfgoedcel Mechelen en het Stadsarchief. Van de waarderingsgroepen werd schriftelijk verslag genomen. Ook deze verslagen worden bewaard in het archief van de Erfgoedcel en in het Stadsarchief.

2003

  • Mechelse beeldbank www.beeldbankmechelen.beHet project van de Regionale Beeldbank behelst algemeen de digitalisering en beschrijving van oude foto’s, prentkaarten, geografische kaarten en ander beeldmateriaal van Mechelen en omliggende regio. Al dit materiaal wordt in een online databank ter beschikking gesteld, wat bijdraagt tot een duurzame bewaring en toegankelijke ontsluiting voor een ruim/breed publiek. In de beeldbank worden ook gedigitaliseerde historische en recente foto’s en afbeeldingen van de Mechelse Ommegang en de Ommegangsreuzen ontsloten. 
  • Verhalenkrantje Pro Memorie over de Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen: Binnen de publicatiereeks Pro Memorie (verhalenkrantjes) van de Erfgoedcel Mechelen verscheen n.a.v. de tentoonstelling 'Mechelen Stoetenstad' - een nummer rond stoeten en processies in Mechelen. In dit nummer komt ook de Mechelse Ommegang aan bod. Mechelaars vertellen er verhalen en herinneringen over de Mechelse Ommegang.

Voorbeelden uit de praktijk

2012-2013

  • De audiovisuele verslaggeving: klik hier.

2012

  • Interviews en waarderingsgroepen: Alle interviews die in dit kader zijn afgenomen, werden opgenomen en zullen gedeponeerd worden in het Stadsarchief van Mechelen. Via de methodiek van interviews en waarderingsgroepen hebben we een omgevingsanalyse van het immaterieel erfgoedelement Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen kunnen opmaken. De resultaten werden ook benut om het aanvraagdossier voor de Inventaris Vlaanderen van het Immaterieel Cultureel Erfgoed op te maken. De traditie rond dit element wordt door de methodiek van de interviews en de waarderingsgroepen op een dynamische wijze gedocumenteerd. Vooral via de waarderingsgroepen, waarin bij verschillende organisaties en personen uit Mechelen en omgeving gepeild wordt naar de waardering en beleving van de Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen, levert veel materiaal op rond het draagvlak, de dynamiek en beleving van het ICE element en/of de traditie bij de Mechelaars. 

2003

  • Het project Regionale Beeldbank: het instrument is laagdrempelig en gebruiksvriendelijk; het maakt zoekacties eenvoudig door een zoekmodule met vrij te kiezen trefwoorden, naast een gestructureerde trefwoordenlijst. De Regionale Beeldbank telt maandelijks gemiddeld 2.730 bezoeken. Meer dan 7.600 mensen registreerden zich om de nieuwsberichten van de Beeldbank te ontvangen.
  • Dit nummer van Pro Memorie is gebaseerd op herinneringen van Mechelaars aan stoeten en processies. Alle interviews die voor dit nummer zijn afgenomen, worden op minidisk bewaard en zijn gedocumenteerd met een identificatiefiche, bandinhoudsfiche, interviewfiche ... Hierdoor werden mondelinge bronnen gecreëerd. Deze bronnen worden bewaard voor latere generaties en ontsloten voor het publiek in Pro Memorie. Op deze manier worden Mechelaars op een toekangelijke wijze in contact gebracht met het immaterieel erfgoed rond stoeten en processies, de tradities en gebruiken daarrond. Van het nummer werden ca. 1200 exemplaren verkocht.