Onderzoek Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen


Gerelateerde persoon/organisatie
Stad Mechelen - Erfgoedcel Mechelen

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Communicatie- en sensibilisatie-acties Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Audiovisuele verslaggeving Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen - participatie van erfgoedgemeenschappen
Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Overdracht Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen
Documentatie & inventarisatie Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen

2012-2013

  • Conditierapport Mechelse ommegangsreuzen en stratigrafisch onderzoek: vóór de restauratie van de Mechelse ommegangsreuzen en het Ros Beiaard maakte de restauratrice Geneviève Hardy een conditierapport met schaderapportering op. Dit vormde voor een groot deel de basis voor de restauratie. Daarnaast voerde zij ook een stratigrafisch onderzoek uit op de hoofden en handen van de Mechelse reuzen, met als doelstelling een mogelijke datering. Dit onderzoek resulteerde eveneens in een rapport.

Vanaf 2003

  • Publicaties: Van 20 september tot en met 14 december 2003 liep in de stedelijke musea Hof van Busleyden en Schepenhuis een tentoonstelling naar aanleiding van 700 jaar Peisprocessie: 'Mechelen Stoetenstad'. Voor deze tentoonstelling werd ook de publicatie ‘Stoetenstad. 700 jaar optochten en processies in Mechelen’ gerealiseerd. In deze publicatie is een artikel gewijd aan stedelijke ommegangen met een focus op de Mechelse Ommegang. Er bestaan ook verschillende oudere publicaties over de Mechelse reuzen en de Ommegang.
;
Voorbeelden uit de praktijk

2012-2013: Conditierapport - Het conditierapport en stratigrafisch onderzoek dragen bij tot een duurzame en verantwoorde documentatie en onderbouwing van het restauratieproces. Deze twee rapporten zullen ook door het Stadsarchief Mechelen bewaard worden. Ook al heeft deze borgingsmaatregel betrekking op het materiële erfgoed verbonden aan de immaterieel erfgoedtraditie, het toont wel aan hoe het team achter de Ommegang 2013 met dit erfgoed omgaat. De onderzoeken zijn ook voor een groot deel bepalend geweest voor de artistieke keuzes bij de restauratie van de Mechelse Ommegangsreuzen en het Ros Beiaard. 

Vanaf 2003: Publicaties - Het boek ‘Mechelen Stoetenstad’ werd op 500 exemplaren gedrukt. In deze publicatie werd historische kennis over o.a. de Mechelse Ommegang op overzichtelijke wijze gebundeld en ontsloten voor het publiek.