Organisatie Dimpnadagen, met Gheelamania en Sint-Dimpnaommegang

Aan de oorsprong van de gezinsverpleging ligt de legende van Dimpna, de Ierse koningsdochter die door haar vader in een vlaag van waanzin vermoord werd. Geel herdenkt deze legende om de vijf jaar en brengt dan hulde aan zijn patroonheilige. Sinds 2005 worden alle festiviteiten gebundeld onder de naam Dimpnadagen, met GheelaMania en de St.-Dimpnaommegang als belangrijkste pijlers. GheelaMania is een belevenisspektakel met meer dan 400 acteurs. Begeleid door muziek en zang brengen ze taferelen uit het rijke verleden van de Barmhartige Stede. Daarnaast trekt tijdens de Dimpnadagen een ommegang door de straten. In een kleurrijk choreografisch en muzikaal geheel brengt de St.-Dimpnaommegang een levendige en beeldrijke evocatie van de geschiedenis van Geel en de legende van Dimpna. Ten slotte worden er nog tal van nevenactiviteiten georganiseerd tijdens de Dimpnadagen.  


Voorbeelden uit de praktijk
2015: Dimpnadagen
In 2015 vonden de vijfjaarlijkse Dimpnadagen plaats. Eén van de hoogtepunten waren de voorstellingen van GheelaMania, een totaalspektakel met spectaculaire, aangrijpende maar ook grappige taferelen uit de rijke en bewogen geschiedenis van Geel, waarin het  immaterieel cultureel erfgoed van Dimpna en de gezinsverpleging de rode draad vormt. Liefst 450 acteurs, dansers en muzikanten vertolkten samen zo’n 2500 rollen. De voorstellingen vonden plaats in een grote spektakeltent die plaats bood aan 950 toeschouwers. De creatieve breinen achter GheelaMania hadden allen Geelse roots en zij konden rekenen op een enthousiaste ploeg van vrijwilligers en de medewerking van zowat alle stadsdiensten om zo van GheelaMania een groot succes te maken. Meer dan 15.000 toeschouwers waren getuige van het spektakel.

Op zondag 3 mei trok de vijfjaarlijkse Sint-Dimpnaommegang door de straten van Geel. In vergelijking met de vorige editie in 2010 werden enkele nieuwe elementen uit het recente verleden van Geel geïntegreerd waaronder typische voertuigen van de voorbije 100 jaar en de herdenking van de Wereldoorlogen. Gelenaars van buitenlandse origine met de vlag van hun land van herkomst stapten mee op om zo een doorsnee van de Geelse samenleving anno 2015 te weerspiegelen. Voor deze Ommegang kon de organisatie rekenen op de steun en het enthousiasme van vele vrijwilligers, verenigingen en koren. Vanuit alle parochies boden mensen zich spontaan aan om als figurant mee in de Ommegang op te stappen. Een sterke samenwerking met de Geelse jeugdraad en -verenigingen zorgde voor een grote vertegenwoordiging van jonge Gelenaars in de Ommegang wat aantoont dat deze zeker nog een toekomst heeft. Een succesvolle formule zo bleek: ruim 1500 figuranten brachten taferelen uit de St.-Dimpnalegende en de geschiedenis van Geel tot leven.

Zowel bij de ommegang als in GheelaMania zelf participeerden ook psychiatrische patiënten.

2010: Dimpnadagen
De lokale gedragenheid van de Dimpnadagen is enorm groot. In 2010 hadden de creatieve breinen achter GheelaMania allen Geelse roots. Ze konden rekenen op een ploeg enthousiaste vrijwilligers en medewerking van zowat alle stadsdiensten. Meer dan 12.000 toeschouwers kwamen het spektakel bekijken. Voor de Ommegang kon de organisatie rekenen op de steun van vele vrijwilligers, verenigingen en koren. Om de lokale gedragenheid verder te stimuleren werden binnen alle parochies verantwoordelijken gezocht die als aanspreekpunt fungeerden. Een succesvolle formule: ruim 2000 figuranten stapten mee op.