Onderzoek naar Aalst Carnaval als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid


Externe media


Bestanden
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Erfgoedcel Denderland
Stad Aalst - dienst Cultuur, Jeugd en sport - team Cultuur, evenementen en infrastructuur
LECA

Externe link
http://issuu.com/heemkunde-vlaanderen/docs/tijdschrift1

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Identificatie en documentatie Aalst Carnaval
Communicatie en sensibilisering rond Aalst Carnaval
Overdracht kinderen Aalst Carnaval
Carnavalcollectie Stedelijk Museum en Stadsarchief Aalst
Documenteren van de Aalsterse evenementen in het kader van Carnaval (DAK)
Academie voor Carnavalskunsten van CC De Werf in Aalst


2011
  • Tijd-Schrift, editie november 2011. In dit artikel van de Erfgoedcel Aalst werd beoogd om a.d.h.v. een concrete gevalstudie een aantal beleidsaspecten inzichtelijk te maken en te problematiseren. In het bijzonder hoe de opname van 'Aalst Carnaval' als element van de 'Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid' tot stand kwam en welke gevolgen de erkenning met zich meebracht. Het artikel over Aalst Carnaval verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift Tijd-Schrift van Heemkunde Vlaanderen, editie november 2011.

2014
  • Medewerking Erfgoedcel Aalst aan publicatie over "Traditions européennes" van het Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Marseille) en het Musée international du Carnaval et du Masque (Binche).
2015
  • Enquête en case-studies naar beleving van Aalst Carnaval bij Aalstenaars van vreemde origine.
  • Tijdschrift Volkskunde (2015; 3 : 471-485), 'Het effect van de toenemende diversiteit op het gemeenschapsvormende karakter van de carnavalstraditie. De betrokkenheid van nieuwe Aalstenaars bij het vieren van Aalst Carnaval' door Lieze De Winne. Artikel over diversiteit en Carnaval in Volkskunde Vlaanderen.
2016 2017
  • 't Gasthuys - Stedelijk Museum: tentoonstelling 'Maskerade: het masker in de fantastische kunst' publicatie van kunstboek en tentoonstelling, samengesteld door Jean-Paul Van der Poorten i.s.m. Stedelijk Museum (zie ook Identificatie/Documentatie)
  • 't Gasthuys - Stedelijk Museum: tentoonstelling DNAalst: Wat maakt het DNA uit van Aalst en de Aalstenaars? in het onderdeel 'feestende stad' wordt onder meer Carnaval onderzocht.
Plannen 2018
  • De bestaande contacten met Wallonië, Italië, Nederland of Frankrijk die zijn opgebouwd rond UNESCO-aanvragen of erkenningen verder onderhouden.
; Michaƫl Van Houtte
Voorbeelden uit de praktijk
Naar aanleiding van het artikel in Tijd-Schrift ging erfgoedcel Aalst in op de vraag om deel te nemen aan verschillende conferenties over immaterieel cultureel erfgoed en UNESCO.
Erfgoedcel Aalst gaf op 16 juni 2012 een toelichting over Aalst Carnaval tijdens het colloquium IMMASK (Musées & Patrimoine immatériel. Focus sur les traditions masquées européennes) in het Musée international du Carnaval et du Masque van Binche. In de bijhorende publicatie is de bijdrage in Tijd-Schrift en de getuigenis van Bruno Temmerman van de Aalsterse Gilles verwerkt. Na deze samenwerking werd met de Aalsterse Gilles een traject rond ‘participatory video’ opgestart (zie borgingsactie documenteren).
Op 16 maart 2013 gaf Erfgoedcel Aalst een toelichting over Aalst Carnaval tijdens de conferentie over "The Carnival Intangible Heritage of Humanity by UNESCO” in Viareggio.
Bezoek aan de Erfgoedcel Aalst op 26 april 2013 van Rob van de Laar, Raadspensionaris van Oeteldonk (Carnaval ‘s Hertogenbosch) en Koert Damveld, voorzitter van de Stichting Vastenavend te Bergen op Zoom naar aanleiding van hun vooronderzoek naar de mogelijkheid van een UNESCO-dossier. 
In 2014 werd het artikel Les consequences de la reconnaissance de l’Unesco :
le cas du "carnaval nazi" de 2013 van Raf De Mey (Erfgoedcel Aalst) gepubliceerd in het boek
"Traditions européennes" van het Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Marseille).
In 2015 werd een enquête uitgevoerd onder Aalstenaars van vreemde origine (met 220 respondenten). Het artikel van Lieze De Winne over diversiteit en Carnaval werd aanvaard voor publicatie in Volkskunde in 2016.