Heilig Bloedprocessie Brugge: overdracht


Externe media

Bestanden
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Erfgoedcel Brugge
Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Externe links
http://www.bloedprocessiebrugge.be , http://www.erfgoedcelbrugge.be/erfgoededucatie

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Heilig Bloedprocessie Brugge: onderzoek
Heilig Bloedprocessie Brugge: communicatie en sensibilisering
Heilig Bloedprocessie Brugge: filmopnames
Heilig Bloedprocessie Brugge: samen met een couturier aan de slag

2018
Feestelijke vlaggen

Naar aanleiding van de Heilig Bloedprocessie worden de hoofdstraten van de stad feestelijk bevlagd. In de processie speelt het lijdensverhaal (of Passieverhaal) van Jezus een belangrijke rol en mondt uit in de relikwie van het Heilig Bloed, tastbare herinnering aan dit lijdensverhaal.
Voor deze reeks van twintig vlaggen haalde Benoit Kervyn inspiratie uit de ‘Passie’ van Jan van der Straet, beter bekend als Johannes Stradanus (1523 – 1605), een Brugse kunstenaar die werkte aan het hof van Cosimo de’ Medici in Firenze. De staties of episodes uit het Passieverhaal wist de ontwerper te linken aan weldoordachte Brugse elementen zoals een stichting van een rederijkerskamer of van een broederschap, de band met een kapel, de aanwezigheid van een gilde, een specifieke relikwie, de verwijzing naar een ambacht enzovoort.

2017
Investeringen vernieuwingen
De organisatie investeert jaarlijks in vernieuwingen, die zo de processie moeten voorbereiden op de toekomst. Onder meer de nieuwe praalwagen ‘Het Laatste Avondmaal’ werd gerealiseerd met de steun van de Nationale Loterij.

Nieuwe plaats van vertrek
Wegens de afbraak van de Beurshalle en de opbouw van een nieuwe congreshal vertrekt de processie dit jaar en de volgende jaren vanuit de Stadshallen op de Markt. Omdat er heel veel ruimte nodig is voor de kostuums, de attributen en de repetities, wordt een tent opgesteld op de binnenkoer en er worden ook lokalen in het Brugse Vrije (Burg) gebruikt.
Voor de figuranten en de medewerkers is de nieuwe omgeving om zich voor te bereiden (kledij passen, omkleden, schminken, repeteren) een grote aanpassing. Het is daarnaast een grote uitdaging voor de coördinatoren, de regisseur, de groepsverantwoordelijken en de andere leden van het team om alles in goede banen te leiden.

2016
Oprichting vzw Edele Confrérie van het Heilig Bloed
In 2016 werd de Edele Confrérie van het Heilig Bloed omgevormd tot een vzw. Het broederschap liet hun bestaan wettelijk verankeren in een oprichtingsakte. Als vzw is de Confrérie veel beter beschermd. De omvorming tot vzw gebeurde met respect voor de tradities uit het verleden. Aan de werking is ook een intern reglement verbonden. Voor de organisatie van de Heilig Bloedprocessie richtte de Confrérie al in 2005 de vzw Heilig Bloedprocessie op. 

Vanaf 2011
Jaarlijkse vernieuwing

De Brugse Heilig Bloedprocessie gaat elk jaar uit, maar is geen twee jaar dezelfde. Het organiserend comité evalueert elk jaar de processie, en zoekt naar verfijning en vernieuwing zodat de boodschap van de processie blijft aanspreken.
 
Zo kreeg de processie in 2011 een nieuwe hedendaagse inleiding met de groep “Brugge Feest”. Met hun lied “Brugge jouw bloed stroomt door mijn hart” zorgen ze voor feestelijke en actieve start.
In het historische gedeelte kwam er eveneens in 2011 een nieuwe groep die de overhandiging van de bul van Clemens V te Avignon verbeeldt, en dit naar aanleiding van nieuw historisch archiefonderzoek.
In 2012 was er eerder sprake van verfijning, en dit door de introductie van oude Vlaamse strijdrossen in de processie. De twaalf indrukwekkende paarden worden ingezet om de groep kruisvaarders tot leven brengen.
In 2013 werd de groep Binnenste Buiten aan de processie toegevoegd. Dit koor bestaat uit 30 kinderen en 30 volwassenen. De groep is het eerste tafereel van het religieuze gedeelte van de processie, en maakt duidelijk dat de Kerk en de religieuze beleving van alle tijden zijn.
In 2014 kreeg de processie geen nieuw tafereel, maar was er eerder sprake van een technische aanpassing van enkele bestaande taferelen. Zo werd de aansturing van een aantal wagens aangepakt, waarbij het stootmechanisme vervangen werd door paarden. Dit werd mogelijk dankzij een subsidie vanuit de Nationale Loterij.
In 2015 werden twee nieuwe wagens (Aards Paradijs, Herodes) gerealiseerd, waarbij de stoters zijn vervangen door paarden. Couturier Glenn Martens zorgde voor nieuwe kostuums voor de inleidende groep ‘Brugge feest’. Er werden nieuwe kostuums voorzien voor de courtisanes in de groep Herodes, alsook twintig bijkomende nieuwe kostuums voor de groep Brugse poorters. De groep rond ridders op het Vlaams paard kreeg nieuwe vaandels. De os deed zijn intrede voor de praalwagen met de kribbe. Het ras Vlaams schaap tenslotte verving de vorige schapengroep. Deze vernieuwingen waren mogelijk dankzij financiële ondersteuning vanuit de Nationale Loterij. Hierbij is telkens vertrokken van duurzame en kwalitatieve materialen (stoffen, afwerking praalwagens …).
Door de slechte weersomstandigheden is de Brugse Heilig Bloedprocessie in 2015 niet kunnen uitgaan. Deze vernieuwingen zullen dus voor het eerst voorgesteld worden aan het publiek in 2016.
 
In 2016 werd de wagen met de terechtstelling van Jezus door Pontius Pilatus vernieuwd. De wagen dateerde uit de jaren 1960 en was één van de oudste praalwagens. Door coördinator Benoit Kervyn werd een nieuwe concept uitgedacht en ontworpen. De Romeinse kenmerken van het paleis van Pilatus bleven behouden, alsook de openheid zodat het tafereel maximaal kan worden gezien. Achteraan de wagen werd meer ruimte voorzien, zodat de figuranten zich vlotter over de wagen kunnen verplaatsen. De wagen wordt nu ook getrokken door paarden in plaats van gestoten.
In 2016 werd eveneens geïnvesteerd in de vernieuwing van de uitrusting van de 52 Romeinse soldaten. De kostuums werden historisch correct gemaakt en er werd geïnvesteerd in 60 volledige wapenuitrustingen: helm, harnas, pilum, riem, schild en sandalen, tuniek …
Het tafereel van de profeten werd in 2016 herdacht en vernieuwd. Een werkgroep maakte de keuze om de groep van zes profeten te beperken tot twee profeten (Mozes en koning David), om zo meer actie te creëren in dit tafereel. Mozes wordt voorgesteld met twee stenen tafelen als wegen naar het geluk en het verhaal van het Gouden Kalf. Koning David wordt gezalfd, als symbool voor de eenmaking van alle volkeren. Het tafereel werd ook aangevuld met een groep mannen, vrouwen en kinderen die het joodse volk uitbeelden. Voor deze 30 personen werd een dertigtal kostuums ontwerpen. 

Een educatief pakket voor de derde graad lager onderwijs
Erfgoedcel Brugge ontwikkelde met Casa Blanca vzw een educatief pakket rond de beleving van de Heilig Bloedprocessie Brugge, en dit voor de derde graad Lager Onderwijs. Acht speelse filmpjes vormen het aanknopingspunt voor een actieve verwerking in de klas. De leerlingen leren de processie kennen vanuit verschillende betrokkenen: de Edele Confrérie, de coördinator tot diverse deelnemers (figuranten, maar ook personen die meewerken achter de schermen). Het doelgerichte pakket nodigt de leerlingen uit om samen te werken, zoals het uiteraard ook moet om de echte processie elk jaar tot een goed einde te brengen.; Matthieu Clarysse
Voorbeelden uit de praktijk
Oprichting vzw Edele Confrérie van het Heilig Bloed
Door de oprichting van de vzw Edele Confrérie van het Heilig Bloed is het bestaan en de werking van het broederschap juridisch steviger verankerd. 

Jaarlijkse vernieuwing
De technische vernieuwing van de wagens en kostuums zorgt ervoor dat ze voor meerdere jaren weer vlot inzetbaar zijn. De grote kost die hieraan verbonden is vraagt om extra subsidies. De opmaakprocedure voor een dossier bij de Nationale Loterij is omvangrijk, maar het vele werk loont uiteraard als er een effectieve toezegging is.
De inhoudelijke vernieuwing van bepaalde taferelen zorgt ervoor dat deze ook voor een jonger publiek dat minder vertrouwd is met de religieuze verhalen en beeldspraak aantrekkelijk blijven. 

Educatief pakket
Het spelen van het pakket neemt 2 à 2,5 uur in beslag. Voor de leerkracht is een stap-voor-stap handleiding uitgewerkt zodat hij/zij zelf de klas kan begeleiden. Hoofddoel is de kinderen nieuwsgierig maken om de processie zelf te beleven. Op het einde krijgen alle kinderen ook een infokaart waarmee ze de processie kunnen gaan bekijken.
Het pakket wordt elk jaar in de aanloop naar de Heilig Bloedprocessie aangeboden aan Brugse scholen, zodat ook nieuwe generaties kijkers nieuwsgierig worden om deel te nemen aan ‘Brugges schoonste dag’. Het is gratis te ontlenen bij Erfgoedcel Brugge.