Heilig Bloedprocessie Brugge: communicatie en sensibilisering


Externe media

Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Erfgoedcel Brugge
Edele Confrérie van het Heilig Bloed

Externe links
http://www.bloedprocessiebrugge.be , http://www.ibruges.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Heilig Bloedprocessie Brugge: onderzoek
Heilig Bloedprocessie Brugge: overdracht
Heilig Bloedprocessie Brugge: filmopnames
Heilig Bloedprocessie Brugge: samen met een couturier aan de slag

2017-2018
Rekrutering jongeren via scholen

Een medewerker van de Heilig Bloedprocessie geeft korte voordrachten in scholen met als doel jongeren warm te maken om mee te werken aan de Heilig Bloedprocessie. Daartoe werd een rekruteringsfilmpje ontwikkeld, dat jongeren inzicht geeft in het verhaal van de processie en hen te motiveren om als figurant mee op te stappen.
Er is ook een uitgebreide versie van het filmpje dat jongeren ook praktische informatie aanreikt omtrent het verwachte engagement. Deze variant is bedoeld voor scholen waarin een leerkracht zelf uitleg geeft aan leerlingen en hen wil aanmoedigen om mee te werken. Op die manier kan hij een aantal vragen van leerlingen beantwoorden.

2015-2016
Nieuwe meertalige website & Facebook-pagina
In 2015 werd een volledig nieuwe website gelanceerd: www.bloedprocessiebrugge.be. Deze website bundelt zowel praktische informatie voor het grote publiek, als een blik achter de schermen naar potentiële deelnemers toe.
Tegelijk werd ook een Facebook pagina opgestart, wat snel een medium werd waarlangs de vrijwilligers hun betrokkenheid met de processie deelden. Zeker in 2015, doordat de processie wegens de slechte weersomstandigheden niet kon doorgaan. 
 
In 2016 werd geïnvesteerd in de vertaling van de website www.bloedprocessiebrugge.be naar het Engels, Frans, Duits en Spaans toe.

Social media worden sinds 2016 actief gebruikt om de informatie te verspreiden en nieuwe figuranten te rekruteren. 

2014-2015
Ontwikkeling databank
Het bestand met de contactgegevens van de vrijwilligers werd ook volledig geautomatiseerd.

2014-2016
Een nieuwe afsluiter

In samenspraak met het stadsbestuur Brugge werd een nieuw concept uitgewerkt voor de afsluitende receptie na de rondgang van de Heilig Bloedprocessie. Het stadsbestuur verklaarde zich akkoord om de receptie die zij aanbiedt aan gasten en genodigden uit te breiden tot een receptie met deelnemers en vrijwilligers. Dankzij sponsoring van brouwerij ‘de Halve Maan’ en zuivelproducent ‘Brugge kaas’ werd dit nieuwe concept mede mogelijk.
Daar het onmogelijk is om alle betrokken vrijwilligers tegelijk uit te nodigen voor een afsluitende receptie, werd in 2014 gekozen om de vrijwilligers uit de groepen met bijbeltaferelen uit te nodigen. In 2015 kunnen dan de groepen uit het historisch en religieus luik aan bod komen.
Bij het afgelasten van de processie 2015 wegens de slechte weersomstandigheden werd de tap alsnog naar de Beurshalle verhuisd, zodat daar toch nog een gezamenlijke drink gerealiseerd kon worden met alle vrijwilligers. 

2014
App iHolyBlood

Voor de editie 2014 werd een nieuwe bezoekersbrochure samengesteld, alsook de lancering van een applicatie: iHolyBlood.
Deze app is tot stand gekomen dankzij een samenwerking met het bedrijf iBruges. De app werkt als handleiding voor de bezoeker, zodat hij/zij zich tijdens de processie op een efficiënte en vlugge manier een beeld kan vormen van wat zich op ieder moment afspeelt. Bovendien verscheen de app naast het Nederlands onmiddellijk in het Frans, Engels en Spaans, zodat deze ook naar de internationale bezoeker toe een meerwaarde vormt.

Deelname Erfgoeddag
De Edele Confrérie van het Heilig Bloed nam deel aan Erfgoeddag 2014 met als thema ‘Grenzeloos’. Op zaterdag 26 & zondag 27 april namen Confraters de geïnteresseerde bezoekers mee achter de schermen in de Heilig Bloedbasiliek, waarbij de werking van de Edele Confrérie werd toegelicht en ook de vernieuwde schatkamer werd bezocht. In totaal werden 6 groepen van 25 personen rondgeleid.

2013
Samen met een couturier aan de slag
De Brugse Heilig Bloedprocessie verwelkomde in 2013 een nieuwe groep, getiteld ‘Binnenste buiten’. Modeontwerper Glenn Maertens, een rijzende ster in de Parijse modewereld, stond in voor het kostuumontwerp. Voor het naaien van deze kostuums werd een naaiatelier met vrijwilligers. Klik hier voor meer info

2012
Openluchttentoonstelling ‘Vele vrijwilligers samen maken één unieke processie’  

In de aanloop naar de Heilig Bloedprocessie 2012 werden diverse figuranten en vrijwilligers van de Brugse processie in de kijker gezet via een openluchttentoonstelling (26 april - 3 juni). Op tien panelen werden deze vrijwilligers voorgesteld in hun dagelijkse biotoop (werk, school, hobby, thuis); waarbij elk van hen vertelt over hun bijzondere verbintenis met ‘Brugges schoonste dag’. De panelen waren vijftalig, zodat ook de stadsbezoekers kennis maakten met deze bijzondere vrijwilligers.
De tien panelen werden opgesteld in de groenomgeving van de Sint-Salvatorskathedraal. Enerzijds vanuit de inhoudelijke verbintenis tussen de processie en de kathedraal, anderzijds om interactie te creëren met de mensen die plaatsnemen op dit stadsplein.;
Voorbeelden uit de praktijk
Nieuwe meertalige website & Facebook-pagina
Beide media zijn belangrijk als instrumenten om ook gericht te communiceren naar/met de vrijwilligers. 

Een nieuwe afsluiter
Voor vele betrokkenen was het feit dat Brugse Heilig Bloedprocessie in 2015 niet kon uitgaan een emotioneel gebeuren. Door toch nog een gezamenlijke drink te organiseren in de Beurshal zelf werd alsnog een gezamenlijk eindmoment voorzien, wat door vele vrijwilligers erg werd geapprecieerd.

Openluchttentoonstelling ‘Vele vrijwilligers samen maken één unieke processie’ 
Fotograaf Luc Rabaey maakte in opdracht van Erfgoedcel Brugge nieuwe portretten. Soms van één persoon, soms van een duo of groepje mensen. Op de panelen krijgen ze het gezelschap van de foto’s die Luc Rabaey de afgelopen zes jaar maakte voor en achter de schermen van de Brugse Heilig Bloedprocessie. Deze foto’s tonen hoe hij als fotograaf mensen observeert met een luchtige, humane toets, wat resulteert in spontane, innemende portretten en verrassende taferelen met een lichtvoetige, bijwijlen humoristische ondertoon.