Communicatie- en sensibilisatie-acties Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen


Externe media

Gerelateerde persoon/organisatie
Stad Mechelen - Erfgoedcel Mechelen

Externe link
http://www.mechelenblogt.be

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie & inventarisatie Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Onderzoek Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Audiovisuele verslaggeving Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen - participatie van erfgoedgemeenschappen
Overdracht Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen
Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen

2014

 • Reuzenommegang Deurne en vijfde Mechelse Gildejuweel: De twee nieuwe reuzen Noa en Amir liepen in september mee in de Reuzenommegang Deurne en in de stoet van het vijfde Mechelse Gildejuweel in Mechelen.
 • Cultuurmarkt, Fortbom, UiT zonder uitlaat: Deze zomer was de draak van de Mechelse Ommegang aanwezig op de Cultuurmakrt in Antwerpen en op het theaterfestival Fortbom in Mortsel. De eenhoorn liep rond tijdens de UiT zonder uitlaat in Mechelen.
 • Erfgoedmobiel ‘Grenzeloze Ommegang’ (24/04/14 - 10/08/14): De Erfgoedmobiel in de vitrineruimte van Lamot presenteert het erfgoed uit de Mechelse regio op een verrassende manier aan het publiek. De expo ‘Grenzeloze Ommegang’ blikt terug op de participatie van diverse gemeenschappen aan de Ommegang en de weerspiegeling hiervan in de unieke kostuums van de figuranten. Regisseur Michael De Cock maakte, vanuit een verhaal rond erfgoed, de identiteit van de stad zichtbaar. De Mechelse Ommegang was een feest voor en door iedereen, met respect voor de traditie en het erfgoed maar ook met aandacht voor de veranderde en diverse samenleving. De creatie van nieuwe figuren (draak, walvis, eenhoorn, twee nieuwe reuzen Noa en Amir) en de nieuwe kostuums illustreren dit. Deze expo sluit aan op het thema van Erfgoeddag 2014 (Grenzeloos) en steunt mee het Mechelse jaarthema ‘De mensen maken de stad’, dat de diversiteit in de stad een gezicht geeft.

2013

 • Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen (8/6/'13): klik hier.
 • Tentoonstelling Mechelse Ommegangsfiguren in een hedendaags kleedje (18/4/'13 - 26/5/'13): In de Erfgoedmobiel (vitrineruimte van het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot) vond ter gelegenheid van Erfgoeddag 2013 een tentoonstelling plaats over een aantal Mechelse Ommegangsfiguren. Deze figuren waren te zien in een volledig nieuwe outfit. De Mechelse reuzenkinderen kregen allen een hedendaags pakje, gebreid en gehaakt door de Mechelse wildbreiers en -hakers. De figuren van het Rad van Fortuin kregen een actuele look door gestikte kostuums van de stikbitchen (alternatief naaiatelier, meisjes tussen 14 en 25 jaar). In de tentoonstelling toonden we ook oude en nieuwe foto's van de Mechelse Ommegang en de Ommegangsfiguren. Het voorbereidende proces rond de Ommegang werd aan het publiek getoond in een documentaire.
 • Mechels Ommegangsschip geadopteerd door Syntra: Om het Schip van Oorlog van de Mechelse Ommegang in zijn oude glorie te herstellen, werd een beroep gedaan op studenten van de avondopleiding schilderkunst van Syntra-AB Campus Mechelen. Het Schip werd door hen geadopteerd en volledig opnieuw geschilderd. Zij hebben deze opdracht ingevoegd in hun lessenpakket (practicum).
 • Mechelse Ommegangsmuziek op de beiaard (1/4/'13 - 30/9/'13): De beiaard van de Sint-Romboutstoren speelt telkens op het uur hetVier gebroederslied en op het half uur het Reuzenlied. Dit in de aanloop naar de Hanswijkcavalcade Mechelen. Deze optocht bestaat uit de Cavalcade, een religieus historische stoet, en de Mechelse Ommegang. Met deze muzikale actie herinneren we de Mechelaar elke dag aan dit unieke gebeuren.
 • Facebookpagina Mechelse Ommegang: Om opnieuw draagvlak bij de Mechelse bevolking te creeëren en participatie te stimuleren heeft de Mechelse Ommegang een facebookpagina. Op deze pagina wordt op regelmatige basis verslag gedaan van de verschillende stappen in de voorbereiding, restauratie en het artistieke proces van de Mechelse Ommegang. Het medium facebook bevordert de dialoog en interactie met de Mechelaars.
 • Lezingen (13/6/13): De Erfgoedcel Mechelen houdt ieder jaar lezingenreeksen onder de noemer Soirée Lamot. Deze reeksen clusteren telkens vier lezingen rond een centraal thema. In 2013 werd een lezingenreeks georganiseerd waarbinnen de Mechelse Ommegang en de Ommegangsreuzen aan bod komen.

2012

 • Mechelse Ommegangsfiguren geadopteerd door wildbreiers, -hakers en de stikbitchen (1/1/'12-31/5/'13): De Mechelse wildbreiers en -hakers ‘Knit the bib’ adopteerden begin 2012 de reuzenkinderen in het kader van een samenwerkingsproject met de Erfgoedcel Mechelen. De wildbreiers en -hakers staken voor Erfgoeddag 2013 de reuzenkinderen in een hedendaags kleedje. Ook bewoners van de instelling Borgerstein (vzw Borgerstein omvat drie afdelingen: gehandicaptenzorg, ouderenzorg en sociaal-economische tewerkstelling) breiden delen van de outfit. Daarnaast namen de stikbitchen (alternatief naaiatelier binnen H30, een artistieke werkplaats voor jongeren) de figuren van het Rad van Fortuin onder handen. Het Rad van Fortuin werd samen met de drie reuzenkinderen tentoongesteld in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot op Erfgoeddag 2013. Aan dit project was ook een ‘work in progress’ luik gekoppeld. Om de nodige wol, stoffen, lakens, garen, enz. voor dit project te verzamelen werd o.a. een oproep gedaan naar de Mechelse bevolking. voorbereiding, restauratie en het artistieke proces van de Mechelse Ommegang.
 • Bewerking van het reuzenlied (vanaf 18/10/'13): Op vraag van de Erfgoedcel Mechelen bewerkte de Mechelse hiphopper en filmmaker Saïd Aghassaiy, in Mechelen beter gekend als Pita, het alom gekende reuzenlied. Saïd heeft heel wat beroepservaring als jeugdwerker, geluidstechnieker, animator, tienerwerker en cultureel bemiddelaar. Hij is erg begaan met jongeren en meer specifiek met de Mechelse jeugd.Bij het bewerkte lied hoort ook een videoclip die Pita samen met enkele studenten van Thomas More (voorheen Lessius Mechelen) maakte: Indi Vandyck, Julie Van Dooren, Annelies Roosen, Dominique Turnbull en Eline De Becker. Het reuzenlied werd in de versie van Pita verrijkt met een Mechels couplet.

2011

 • Tentoonstelling Hanswijkcavalcade, Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen: De tentoonstelling HanswijknOstalgie vond in 2011 plaats in de crypte van de Hanswijkbasiliek. In deze tentoonstelling werden tekeningen en schetsen van de Hanswijkcavalcade door Alfred Ost getoond. Veel van deze tekeningen hadden echter ook de Ommegang als onderwerp (omwille van de koppeling van de Hanswijkcavalcade aan de Ommegang). Aan de tentoonstelling werd ook een participatief luik gekoppeld met een oproep bij de Mechelse bevolking naar tekeningen van Alfred Ost. Op de sociale media site Mechelen blogt bracht dit heel wat interactie teweeg.

2006

 • Tentoonstelling Mechelse Ommegangsreuzen: Naar aanleiding van de opname van de Ommegangsreuzen op de UNESCO Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid werden in april 2006 de Ommegangsreuzen tentoongesteld in het Congres- en Erfgoedcentrum Lamot. De website van het Erfgoedcentrum schetste kort de geschiedenis van de Mechelse reuzen en gaf toelichting bij de opname op de UNESCO Representatieve Lijst. Een kleine wedstrijd peilde naar de kennis van de bezoekers m.b.t. de gezamenlijke leeftijd van de tentoongesteldereuzenfamilie. Op Paaszondag bekeek een honderdtal bezoekers in het auditorium films van de Cavalcade van 1938, het Torenfeest van 1950, de Bloemen- en groentecorso van 1974, de Cavalcade van 1988 en de Ommegang en reuzenoptocht van 2000. Van al deze films kon de Erfgoedcel digitale kopies maken dankzij de medewerking van enthousiaste Mechelse filmers/filmliefhebbers. Kinderen bouwden een reus tijdens het kinderatelier ‘Stoetenstad’ van de Stedelijke Musea, eveneens in het Erfgoedcentrum.
;
Voorbeelden uit de praktijk

2014

 • Reuzenommegang Deurne en vijfde Mechelse Gildejuweel: De twee reuzen Noa en Amir liepen mee in de twee stoeten. Op deze wijze kwamen de beide reuzen opnieuw in het straatbeeld en werd de techniek van het dragen van de reuzen levend gehouden. In de commicatie over beide evenementen werd meer achtergrondinformatie over de twee reuzen en breder over de Mechelse Ommegang meegegeven.
 • Cultuurmarkt, Fortbom, UiT zonder uitlaat: Door mee te doen aan deze evenementen traden de draak en de eenhoorn opnieuw voor het voetlicht. In de communicatie over de evenementen werd meer achtergrondinformatie over de draak en de eenhoorn en breder over de Mechelse Ommegang meegegeven.
 • Tijdens Erfgoeddag bezochten 900 bezoekers de Expo 'Grenzeloze Ommegang'. Deze borgingsmaatregel illustreert een actuele omgang met de immaterieel erfgoedtraditie van de Mechelse Ommegang. De expo blijtf toegankelijk tot 10 augustus maar er worden geen bezoekerscijfers meer genoteerd. Er zijn een aantal vragen binnengekomen van scholen die de expo willen bezoeken en daarbij ook de kamishibai over de Mechelse Ommegang willen uitlenen.

2013

 • De tentoonstelling trok op Erfgoeddag ruim 910 bezoekers. Deze borgingsmaatregel illustreert een actuele omgang met de immaterieel erfgoedtraditie van de Mechelse Ommegang. De tentoonstelling bracht de reuzen en het Rad van Fortuin opnieuw onder de Mechelaars. Er werd draagvlak gecreëerd. Een aantal Mechelse basisscholen brachten een bezoek aan de tentoonstelling.
 • Adoptie schip: Door deze actie wordt draagvlak gecreëerd bij een groep mensen die anders misschien niet bereikt zou worden. Door de adoptie van het Schip van Oorlog verhoogt de betrokkenheid bij de studenten van Syntra. Het Schip wordt iets ‘van hen’.
 • Beiaard: Met deze borgingsmaatregel wordt opnieuw draagvlak gecreëerd bij de Mechelse bevolking. Op een laagdrempelige wijze wordt de Ommegang in het dagelijks leven van de Mechelaars binnen gebracht (ieder half uur en ieder uur van de dag). 
 • Facebook: De facebookpagina van de Mechelse Ommegang is een actie om opnieuw draagvlak voor de Mechelse Ommegang te creëren en participatie te bevorderen bij de Mechelaars en geïnteresseerden. Via dit sociale mediakanaal wordt de Ommegang opnieuw bij de Mechelaars gebracht. Het medium facebook bevordert de dialoog en interactie met de Mechelaars.
 • Lezingen: De Soirée Lamotlezing over de Mechelse Ommegang trok 83 geïnteresseerden. Op de website van de Erfgoedcel Mechelen wordt de presentatie van de lezing digitaal aangeboden, wat een ruimer bereik bevordert. Het historische luik van lezing ontsloot de gebundelde kennis over de Mechelse Ommegang. Het panelgesprek na de lezing zorgde voor sensibilisering over de omgang met immaterieel cultureel erfgoed en het dynamische karakter ervan. De aanwezigen kregen ook een kijkje achter de schermen.

2012

 • Wildbreiers, -hakers en de stickbitchen: De verschillende oproepen naar de Mechelse bevolking via o.a. sociale media kanalen, RTV Mechelen, de Gazet van Antwerpen - editie Mechelen, De Streekkrant, enz. kregen veel respons. Veel Mechelaars deponeerden wol en meldden zich aan als kandidaat-breier of -haker. Met deze borgingsmaatregel werd opnieuw draagvlak gecreëerd voor de Mechelse Ommegangsfiguren. Door de adoptie van de Ommegangsfiguren door de wildbreiers en de stikbitchen verhoogt de rechtstreekse betrokkenheid van deze groepen. Zij beschouwen de reuzenkinderen en het Rad van Fortuin als iets ‘van hen’.
 • De bewerking van het reuzenlied door Saïd Aghassaiy, in Mechelen beter gekend als Pita, werd tijdens een persconferentie op 18 oktober 2012 gelanceerd. Op deze persconferentie was heel wat media aanwezig. Het lied werd goed opgepikt door de pers en kreeg in verschillende mediakanalen positieve aandacht. Door deze actie werd dit waardevolle en unieke stuk erfgoed opnieuw onder de Mechelaars gebracht. Eén van de doelstellingen van deze actie was het creëren van draagvlak creëren bij de jongere generaties in Mechelen.

2011 - De tentoonstelling HanswijknOstalgie trok 2689 bezoekers. Daarnaast zorgde ook de sociale media site Mechelen blogt voor heel wat interactie. Veel Mechelaars kwamen op die manier in contact met dit immaterieel cultureel erfgoed.

2006 - tentoonstelling: Op Paaszondag bekeek een honderdtal bezoekers in het auditorium films van de Cavalcade van 1938, het Torenfeest van 1950, de Bloemen- en groentecorso van 1974, de Cavalcade van 1988 en de Ommegang en reuzenoptocht van 2000. Van al deze films maakte de Erfgoedcel digitale kopieën, in functie van een meer duurzame bewaring. De tentoonstelling vond plaats in publieke ruimte zodat veel toevallige bezoekers in contact kwamen met dit erfgoed en hierbij duiding kregen.