Online reuzenregister

Sinds 2011 werken LECA en Reuzen in Vlaanderen aan een continue online inventarisatie van de reuzengemeenschap. Alle reuzenbeheerders kunnen hun reus of reuzen registreren in het online reuzenregister op de websites van LECA en Reuzen in Vlaanderen.
 
Elke reus wordt er voorgesteld in al zijn facetten:
  • Organisatie achter de reus
  • Geboorte
  • Betekenis
  • Reuzengroep
  • Voortbeweging (rollend/gedragen)
  • Activiteiten rond de reus
  • Constructie
  • Bewaarplaats
  • Documentatie
Daarnaast kunnen er ook foto’s opgeladen worden. Alle reuzen verschijnen op een kaart op de website. De inventaris brengt op die manier de erfgoedgemeenschap letterlijk in kaart. Offline worden er door heel wat reuzengilden zelf nog extra gegevens van de reus bijgehouden. Zo hebben de reuzen in Landen een ‘levensmap’ waarin hun levensloop wordt bijgehouden. Deze map bevat hun geboorteakte, doopakte, verbroederingsakte … enz.

 ;
Voorbeelden uit de praktijk
Op 11 mei 2015 telde het register 574 reuzen. Hun informatie werd aangeleverd door 275 verschillende reuzenbeheerders. Het instrument is goed gekend in de reuzengemeenschap en zal ook in de toekomst verder opgevolgd en geoptimaliseerd worden. Het is een uitdaging om de informatie actueel te houden en daarom is het een vast item op de jaarlijkse provinciale ontmoetingsdagen van Reuzen in Vlaanderen. (dd. 5 mei 2015)