Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen - participatie van erfgoedgemeenschappen


Bestand
open bestand

Gerelateerde persoon/organisatie
Stad Mechelen - Erfgoedcel Mechelen

Externe link
https://www.facebook.com/MechelseOmmegang?ref=ts&fref=ts

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoek Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Documentatie & inventarisatie Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Communicatie- en sensibilisatie-acties Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Audiovisuele verslaggeving Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Overdracht Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen

Op 25 augustus en 1 september 2013 trok de historische Mechelse Ommegang opnieuw door de straten van Mechelen. Om dit in een actueel kader te plaatsen, werkte Michael De Cock (artistiek leider van theater ’t Arsenaal in Mechelen) een hedendaagse scenografie uit. Het accent van de Ommegang 2013 lag vooral op interactie met de Mechelse bevolking. Het participatieve traject was heel belangrijk. Zo werden er samenwerkingen opgezet om interactie met en betrokkenheid van verschillende groepen binnen Mechelen te bekomen (o.a. Thomas More Hogeschool, Figurentheater De Maan, Mechelen Kinderstad, UiT in Mechelen, de Mechelse scholen, wijken en dorpen, Prisma vzw, Het Huis van het Nederlands ...).


Voorbeelden uit de praktijk

Bij de editie 2013 van de Mechelse Ommegang was vooral het participatieve traject heel belangrijk. Zo werden samenwerkingen opgezet om interactie met en betrokkenheid van verschillende groepen binnen Mechelen te bekomen. Vanuit de optiek van ICE vormt de draagkracht van de erfgoedgemeenschappen de essentie van de traditie. De zin van de Mechelse Ommegang, zowel vroeger als nu, eist dat de Mechelaars zich de Ommegang toeeigenen of zich op zijn minst achter de traditie scharen. Voor sommige doelgroepen, met name jongeren en nieuwe Mechelaars, is de Mechelse Ommegang een nieuw gegeven. Het betrekken van deze doelgroepen bij de Ommegang was bijgevolg geen evidente opdracht. Door echter diverse samenwerkingen op te zetten met heel uiteenlopende Mechelse partners is dit wel gelukt. De Mechelse Ommegang 2013 weerspiegelt het hedendaagse Mechelen, waar alle Mechelaars een plaats in vinden. Op de twee dagen waren ca. 115.000 toeschouwers en meer dan 400 figuranten en medewerkers actief. De Mechelse Ommegang kreeg heel veel media-aandacht, vooral van GvA en de Streekkrant, 1000 zonnen, Radio 2, Knack. Alle Mechelse inwoners werden over de Mechelse Ommegang geïnformeerd via o.a. de Nieuwe Maan (stadsmagazine, komt bij iedere inwoner in de brievenbus), de wijk- en dorpskranten en sociale media.