Onderzoeksacties rond de reuzencultuur

De geschiedenis van de reuzencultuur is vrij goed gekend. Reuzen waren immers een geliefd onderwerp bij vooraanstaande volkskundigen als Renaat Van der Linden en Marcel Daem. Ook het Waalse museum La Maison des Géants heeft heel wat kennis en expertise over de geschiedenis van de reuzencultuur in Europa. Tot voor kort was er echter weinig zicht op de noden en behoeften van reuzenbeheerders vandaag. Daarom besloten we tijdens de eerste reeks provinciale ontmoetingsdagen te verkennen wat er onder reuzenliefhebbers leeft. De resultaten van het onderzoek vormen de basis voor ons erfgoedzorgplan.
 
Overzicht acties

2012-2013
  • Noden- en behoeftenonderzoek: Tijdens de provinciale ontmoetingsdagen werd aan de hand van een world café gepolst naar de noden en behoeften op vlak van (1) rituelen en gebruiken, (2) behoud en beheer, (3) publiekswerking en promotie, (4) samenwerking en (5) overdracht en organisatie. De ideeën van de 187 deelnemers werden door LECA verwerkt tot het rapport 'Praten over Reuzen, Verslag rondetafelgesprekken 2012-2013'. Het rapport bevat een SWOT-analyse en een aantal mogelijke borgingsacties. Het legt de vinger op de belangrijkste kansen en pijnpunten voor reuzenbeheerders vandaag.
     
Plannen
  • Mailing heemkundige kringen: In het verleden hebben heel wat heemkundigen onderzoek gedaan naar de geschiedenis, evolutie en/of beleving van de lokale reuzen. We willen deze kringen via een mailing aanmoedigen om te blijven investeren in onderzoek naar de reuzen uit de streek. Voor reuzenbeheerders is het interessant om de geschiedenis van de lokale reuzen beter te kennen. Ze kunnen die informatie bijvoorbeeld gebruiken voor hun publiekswerking. Daarom zullen we in de toekomst contact opnemen met Heemkunde Vlaanderen om dit luik uit te bouwen.
;
Voorbeelden uit de praktijk
Dankzij het onderzoek hebben we een beter inzicht op de leefbaarheid, diversiteit en de belangijkste behoefte van de reuzencultuur en kunnen daar bijgevolg de nodige acties op ondernemen. Het huidige erfgoedzorgplan is gebaseerd op de SWOT-analyse die uit het onderzoek voorkwam. (dd. 5 mei 2015)