Het herlanceren van reuzen

De reuzencultuur is duidelijk aan een revival bezig. Na de Tweede Wereldoorlog zijn er meer dan duizend nieuwe reuzen bijgekomen. Ook nu nog blijven mensen reuzen bouwen. Naar schatting komen er zo’n tien reuzen per jaar bij. In zijn geheel heeft de reuzencultuur geen behoefte aan herlanceringsacties, maar op lokaal vlak worden heel wat inspanning geleverd om de reuzen van vroeger nieuw leven in te blazen.
 
Zo denken we aan de acties van OpgewekTienen, het hergebruik van de oude reuzen door de nieuwe reuzengroep in Kontich of de acties die Erfgoedcel Mechelen op touw zette om de Mechelse Ommegangsreuzen weer geliefd te maken bij het grote publiek. Samen zorgen al deze kleine acties ervoor dat de reuzencultuur bloeit en leeft.
 
Plannen 
 • Informatie rituelen aanreiken: wanneer een nieuwe groep een reus wil maken, krijgen we vaak dezelfde vragen. Hoe wordt een reus gedoopt? Hoe zit het met de traditie van meters en peters? Wat betekent het dat een reus wordt ingeschreven in het bevolkingsregister? Op termijn willen we een aantal mogelijke scenario’s voor die rituelen beschikbaar stellen op onze website.
   
 • Verdere uitbouw inspiratiefiches op website
  De inspiratiefiches zullen in een apart luik voor het erfgoedzorgplan opgenomen worden in de website van Reuzen in Vlaanderen. Via een speciaal invulformulier zullen erfgoedbeheerders nieuwe borgingsacties kunnen toevoegen aan de site. Alle acties worden verzameld in een databank met een specifieke typologie om ze dusdanig ook vindbaar te maken via een zoekformulier.
   
 • Praktische ondersteuning vanuit Reuzen in Vlaanderen vzw

  Reuzen in Vlaanderen biedt dienstverlening aan haar leden inzake de oprichtingsmodaliteiten voor vzw, heeft een groepsverzekering voor reuzenbeheerders met oa. activiteitenverzekering en verzekering voor schade veroorzaakte door de reus (vb. op stoeten). Daarnaast kan men bij Reuzen in Vlaanderen ook terecht voor advies over subsidies waar reuzenbeheerders voor in aanmerking komen.

 ;
Voorbeelden uit de praktijk
De succesvolle herlancering van oude reuzen en geboorten van nieuwe reuzen in de ene wijk of gemeente werken inspirerend op andere wijken en gemeenten. Hiermee zet de gemeenschap zelf een 'sneeuwbaleffect' op gang waarbij gemeenschappen zich opnieuw bewust worden van de waarde van hun eigen reuzenerfgoed (dd. 5 mei 2015).