Communicatie en sensibiliseringsacties rond de reuzencultuur

Reuzen hebben publiek nodig. Iedere reuzenvereniging heeft zo haar eigen communicatiestrategie, maar we vinden het ook belangrijk om alle informatie te bundelen. Zo kunnen we een ruimer publiek bereiken. Tot nu toe spitsten de communicatie-acties zich voornamelijk toe op het bekendmaken van reuzenactiviteiten. In de toekomst willen we een stap verder gaan en tools aanreiken om te communiceren over de betekenis van de reuzen.
 
Reuzen vertellen immers een verhaal. Soms een eeuwenoud, soms een heel recent. Maar altijd vertellen ze iets over de mensen die ze in het leven riepen, of de plaats waar ze zijn ontstaan. Die verhalen zijn vaak niet meer gekend bij de lokale bevolking (zie SWOT-analyse). Nochtans zijn deze verhalen een belangrijk instrument om mensen aan zich te binden.
 
OVERZICHT ACTIES
 
2015
 • Publicatie inspiratiefiches:  veel reuzenbeheerders zetten creatieve communicatie-acties op touw. Aan de hand van inspiratiefiches kunnen reuzenverenigingen hun acties beschrijven. Wat werkt goed? Wat minder? En hoe kunnen andere reuzenverenigingen hier iets mee doen? De eerste inspiratiefiches beschrijven de stunt met de Borgerhoutse gipsen reusjes, het reuzenganzenbord van Landen en de manier waarop het verhaal van Contios uit Kontich stapsgewijs wordt opgebouwd. De fiches zijn te bekijken op onze website.
 • Het erfgoedzorgplan is een aparte rubriek geworden op de landelijke website van Reuzen in Vlaanderen. Alle topics met de betrekking tot het zorgplan worden hier onder gebracht zodat de reuzenbeheerders snel alle informatie kunnen terugvinden.
 • Lezing “Rond de Rokken van de Reus” voor Universiteit Permanente Vorming (UPV):  Johan Vencken, voorzitter van Reuzen in Vlaanderen vzw, heeft op vraag van UPV een gastcollege over de geschiedenis van de reuzen in Vlaanderen uitgewerkt. Dit gastcollege zal nadien ook aangevraagd kunnen worden door andere verenigingen in Vlaanderen en op die manier bijdragen tot de verdere bewustwording rond het reuzenerfgoed in Vlaanderen.
 
2014
 • Reuzendag in Bokrijk: Op 17 augustus 2014 verzamelden meer dan dertig reuzen aan de poorten van het Openluchtmuseum Bokrijk. Die dag was een goede manier om te communiceren naar een breed (en jong) publiek. Er werden een kinderspeurtocht, mini-tentoonstelling, reuzen repair café en natuurlijk een reuzenoptocht georganiseerd. De erfgoedinspiratiegids Rond de Rokken van de Reus werd er voor het eerst voorgesteld. De Reuzenzondag kwam er dankzij de samenwerking tussen LECA, Openluchtmuseum Bokrijk en Reuzen in Vlaanderen vzw. De reuzendag is inmiddels een vaste waarde geworden in het zomerprogramma van Bokrijk.
 • Eerste Reuzenkalender: om het publiek op een aangename manier te informeren over de reuzenactiviteiten, lanceerden we tijdens onze tweede Federatiedag een muurkalender. De kalender bevat de plaats en naam van de reuzenactiviteit. Alle aanvullende informatie staat op de website van Reuzen in Vlaanderen vzw.  
2011
 • Calendrier des Géants: Onze reuzenkalender is geïnspireerd op de Franstalige kalender die al meer dan tien jaar wordt uitgegeven door La Maison des Géants en La Ronde des Géants. Die brengen jaarlijks een kalender uit met reuzenactiviteiten in België en Noord-Frankrijk. In 2010 stapte LECA in het bestaande samenwerkingsverband. Sindsdien verzorgen zij de Vlaamse contacten. De kalender wordt gedrukt op 40.000 exemplaren en wijd verspreid in de drie regio’s. De samenwerking loopt nog steeds, maar een Vlaamse versie van de kalender bleek financieel niet haalbaar. Daarom lanceerden we een eigen kalender voor Vlaanderen in een ander concept, namelijk een muurkalender. De verzamelde gegevens worden wel uitgewisseld tussen de verschillende organisaties.
 • Lancering Facebookpagina Reuzen in Vlaanderen: onze Facebookpagina is een belangrijk communicatiemiddel. De pagina is interactiever en laagdrempeliger dan onze website. Het is een goede manier om (internationale) contacten te leggen. Vooral Spaanse reuzenverenigingen vinden de weg naar onze pagina. Inmiddels heeft ze meer dan 700 volgers en is er ook een Twitter-account gestart via @ReuzenVL.

PLANNEN
 • Een reuzenvertelboek voor kinderen: over heel de wereld bestaan er prachtige verhalen over reuzen. In 2016 willen we een deel van die verhalen herwerken tot een mooi geïllustreerd vertelboek. De bedoeling van het boek is kinderen (en hun ouders) warm maken voor het thema reuzen.
 • Ontsluiting reuzenprogramma’s erfgoedcellen op reuzeninvlaanderen.be:
  de laatste jaren hebben heel wat erfgoedcellen een werking rond reuzen opgezet. Die werkingen mogen dan al lokaal zijn, ze kunnen toch nuttig of inspirerend zijn voor onze reuzengemeenschap. Daarom willen we in 2015 de erfgoedcellen vragen een korte fiche te maken over hun programma. Die informatie zullen we bundelen op onze website.
 • Verdere uitbouw website www.reuzeninvlaanderen.be:   De website van Reuzen in Vlaanderen wordt verder uitgebouwd als portal voor alles wat met reuzen te maken heeft en als centraal ankerpunt voor het onderliggend erfgoedzorgplan. De site richt zich zowel naar het brede publiek als naar de leden van de erfgoedgemeenschap.
  • ​​Provinciale subwebsites: Elke provincie zal een eigen deelsite krijgen waarop alle nieuws uit de provincie wordt gebundeld en waar de reuzenkaart ook provinciaal zal weergegeven worden. Er wordt onderzocht om de site meertalig te maken zodat ook de Waalse en buitenlandse liefhebbers op de site terecht kunnen. 
  • Sociale media: Daarnaast zullen de sociale mediakanalen van Reuzen in Vlaanderen sterker geïntegreerd worden. Zo zal er bij het posten van een artikel direct een bericht verstuurd worden via Twitter en een post doorgestuurd worden naar de Facebook-pagina. Bezoekers die zich registreren op de website zullen wekelijks een automatische een nieuwsbrief krijgen met de 5 meest recente posts uit elke provincie.


 ;
Voorbeelden uit de praktijk
Alle communicatieacties hebben ertoe geleid dat de brede gemeenschap makkelijker in contact met de reuzengemeenschap en hun rituelen.
(dd. 5 mei 2015).