Archief- en documentatiecentrum OPZ Geel

Door de uitbouw van een duurzaam, integraal en geïntegreerd archief- en erfgoedcentrum wil het OPZ Geel het materiële en immateriële erfgoed van de gezinsverpleging en de psychiatrische zorg in Geel een betekenisvolle, actuele plaats geven in de samenleving. 
Nergens in de wereld vloeien het zgn. ‘abnormale’ en het ‘normale’ zo in elkaar over. Het doel is te zoeken naar de relevante en actuele betekenis van dit bijzondere erfgoed, niet alleen door het te bewaren, inventariseren en ontsluiten, maar ook door het te actualiseren en door de kwaliteitsvolle en geïntegreerde omgang met dit ‘andere’ erfgoed te stimuleren.;
Voorbeelden uit de praktijk

Het archief- en documentatiecentrum bewaart het erfgoed van de Geelse gezinsverpleging sinds het begin van de 19de eeuw en het archief van het OPZ Geel. Er is speciale aandacht voor het immateriële culturele erfgoed door het uitvoeren van projecten mondelinge geschiedenis en de samenwerking met diverse actoren op dit vlak.

De archiefdienst van het OPZ Geel wil het unieke erfgoed van de Geelse gezinsverpleging en het OPZ Geel op een eigentijdse, kwaliteitsvolle en publieksvriendelijke manier beheren, zowel op gebied van onderzoek, collectieontsluiting, artistieke beleving als maatschappelijke inbedding. Het archief van het OPZ Geel wil een zinvolle en duurzame omgang met dit erfgoed stimuleren.