Overdracht - acties uitbreiding begrip Barmhartige Stede

2015 - Cultuurkamp G-musical
Sinds 2014 organiseren de cultuurdienst van Geel en het Cultuurcentrum De Werft in de zomer de cultuurkampen, in samenwerking met ‘People on stage’. Deelnemende kinderen krijgen de kans om te proeven van dansen, zingen of acteren op het grote podium van het cultuurcentrum en dit onder begeleiding van een echte regisseur, een choreografe en een zangcoach.
In 2015 kwam G-musical erbij. G-musical is een kamp speciaal op maat voor kinderen met een licht verstandelijke beperking. Stad Geel vindt het zeer belangrijk om in de zomer een kamp te kunnen aanbieden aangepast aan het niveau en het tempo van eender welke deelnemer. Ook bij andere kampen zoals bv. Sport zet de stad in op G-kampen. Het cultuurkamp vond plaats in de laatste 2 weken van augustus 2015. In totaal deden 208 deelnemers mee, waarvan een tiental G-deelnemers. Op het einde van het kamp waren er ook vier toonmomenten voor een publiek.

2015 - Expo bib 'Mensen met mogelijkheden' (1 - 31 juli 2015)
OPZ, MPI Oosterlo, Ateljee Hagelbos, Avalympics, het OCMW dagcentrum en Eepos-Huis de Post zijn organisaties uit Geel, voor mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking. Deze voorzieningen hebben elk hun eigen specialiteit, maar hun overeenkomst is dat ze elk kansen bieden aan mensen met een beperking, om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. De resultaten van deze veelzijdige talenten werden uitgebreid getoond in de bib. Met hun foto's, beeldende kunst en filmpjes, tonen verschillende mensen met een verstandelijke en/of psychische beperking hun creatieve kijk op de wereld

2015 - Inclusieworkshop bib 'Pimp je meubel met boeken' (11 en 15 juni 2015)
In samenwerking met het Moobius atelier van kringwinkel
Zuiderkempen, biedt de bib een workshop aan om je eigen oud
meubelstukje te ‘recycleren’ en op te smukken met afgevoerde
bibmaterialen. Op 2 namiddagen, onder de begeleiding van
het Moobiusteam, ga je samen aan de slag. Deze workshop
is inclusief, wat betekent dat er een aantal plaatsen zijn
ingevuld door organisaties die werken met volwassenen met
een verstandelijke beperking. In totaal namen er 15 mensen aan deel vanuit OPZ, MPI en Huis De Post.

2015 - Toegankelijke Cultuur in de Bib
Dit doorlopend project is het zusje van Toegankelijke Cultuur dat al vele jaren in CC De Werft loopt. Het idee is om een 1 op 1 koppeling te maken tussen een vrijwilliger en een persoon van de doelgroep. Zij komen dan samen de bib beleven. We willen hiermee tegemoet komen aan de mensen die minder mobiel zijn of niet alleen in staat zijn de bib te komen bezoeken en toch aan cultuur willen doen. Er zijn tot nu toe een 12 koppelingen geweest. De bib trekt aan de kar van dit concept en volgt de vrijwilligers op. De deelnemende instellingen ‘leveren’ de deelnemers en verzorgen de koppelingen.

2014 - belevingstheater in de bib
Op 12 november 2014 haalde de bib een belevingstheater van Theater De Spiegel in huis gehad. Zij brachten die dag 2x dezelfde voorstelling voor de allerzwaksten van het MPI; kinderen, jongeren en volwassenen met een zwaar verstandelijke beperking. Hier kwamen in totaal ongeveer 50 deelnemers samen met hun begeleiders van genieten. De achtergrond was, dat de bib ook de allerzwaksten tot hier wilden krijgen en hun begeleiders wilden ‘overtuigen’ dat onze bib open staat voor mensen met een zwaar verstandelijke beperking en dat we hier ook leuke materialen in huis hebben om uit te lenen en samen met de doelgroep te beleven.;