Erfgoedproject "Tussen de mensen. De spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging"

Het doel van dit project was het immaterieel cultureel erfgoed van de Geelse gezinsverpleging op een kwaliteitsvolle manier te ontsluiten en valoriseren. Meer dan honderd getuigen werden geïnterviewd. De mondelinge getuigenissen werden geïnventariseerd en gearchiveerd. Er werd werk gemaakt van een publicatie over de recente geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging. Het boek “Welkom in Geel” werd positief ontvangen en kende een ruime verspreiding in Vlaanderen en Nederland. Er werd een grote overzichtstentoonstelling gemaakt. De tentoonstelling lokte meer dan 5.000 bezoekers uit Vlaanderen en – ook opvallend veel – uit  Nederland. De resultaten van het project werden ook nog gevaloriseerd door middel van een website en een film.


Voorbeelden uit de praktijk

Het project heeft mensen binnen en buiten Geel warm gemaakt voor het het immateriële culturele erfgoed van de Geelse gezinsverpleging, van de vrijwilligers tot op het beleidsniveau. Er werd een groot publiek bereikt met het boek, de tentoonstelling, de film en de website. 'Tussen de mensen' was de directe aanleiding om bewuster om te gaan met het immateriële culturele erfgoed, met als direct gevolg de vraag tot opname in de Inventaris Vlaanderen.