Een nieuwe toekomst voor de Geelse gezinsverpleging

OPZ Geel startte met een grondig vernieuwde aanpak van de Geelse Gezinsverpleging. De vernieuwing moet ertoe leiden dat flexibeler zorg mogelijk is voor de bestaande groep van cliënten in de gezinsverpleging en dat andere cliënten in de thuissituatie een oplossing op maat aangeboden krijgen. Het eeuwenoude systeem van zorg in en door de gemeenschap differentieert naar vier vormen van psychiatrische pleegzorg die kunnen ingezet worden volgens de noden van de cliënt. Doelgroepenwerking, multidisciplinaire teams en een aangepaste werkmethode moeten ervoor zorgen dat de cliënt op elk ogenblik de best mogelijke begeleiding krijgt en zijn kansen op groei gaaf houdt.