Gastgezinwerking


Het is een expliciete keuze van het Internationaal Oogst- en Folklorefestival om de buitenlandse gasten te logeren bij gastgezinnen uit de regio. We zijn er van overtuigd dat de “ontmoeting met de ander” boeiend, verrijkend, inspirerend werkt. De buitenlandse gasten weten het verblijf in een gastgezin te waarderen. De Pikkeling staat wereldwijd bekend in de folklore wereld als een festival waar het goed vertoeven is. Het programma is intens doch niet overladen en biedt heel wat ruimte om tijd door te brengen in de gastfamilies. Dé manier om een cultuur te ontdekken is leven in een gastgezin. Het gastgezin laat zijn gast kennis maken met het gezin, de wijze waarop men leeft, de dagdagelijkse gewoonten, de curiositeiten, mooie plekken die men als toerist doorgaans niet te zien krijgt. Niet alleen voor de gast is het leven in een gastgezin een boeiend avontuur, ook het gastgezin wint bij het verblijf. Zo merken we dat een weekje Pikkeling als het ware een weekje vakantie is in eigen huis. De gast brengt inzichten, kennis en interessante aspecten binnen uit zijn eigen leven, cultuur. Het samenleven met de gast en de gastgroep waar hij of zij deel van uitmaakt maakt dat het gastgezin zijn horizont verruimt. In sé zijn we allen gelijken. Elkeen met zijn achtergrond, verhaal, waarden en normen, taal, gewoontes… Samenleven kan! Als dit geen statement is !
Ondertussen beschikken we over een bestand van om en bij de 100 gezinnen die gastgezin waren en zijn. Uiteraard is niet elk gezin uit ons bestand alsnog beschikbaar als gastgezin, hetzij omdat ze niet langer in de mogelijkheid zijn om hun huis open te stellen, hetzij omdat ze net niet vrij zijn in de opvangweek… Elk jaar logeren we +/- 100 buitenlandse gasten. Dit komt ongeveer op +/- 50 gastgezinnen.
Gastgezinnen zijn doorgaans niet enkel gastgezin maar engageren zich ook voor andere taken binnen het Oogstfeest. Via het gastgezin zijn, leren de leden van het gezin de organisatie van nabij kennen en ontwikkelen ze interesse in andere aspecten van het Oogstfeest.
Als we spreken van een bestand van 100 gezinnen, dan heb je al snel een bereik van 400 individuen zonder dan hun directe omgeving mee te tellen.
In het verleden zagen we dat leden van gastgezinnen zich engageren in de technische ploeg, bij de veldwerkers en vlegelaars, in de pikkelingkapel… Kortom via het gastgezin zijn worden gezinsleden warm gemaakt voor engagementen in andere deelaspecten van de werking.
Een werkgroep gastgezinnen zorgt voor de binding tussen de gastgezinnen tijdens het oogstfeest maar ook tijdens het jaar. Er zijn gastgezinbijeenkomsten, er is een nieuwsbrief gastgezinnen, de facebook pagina gastgezinnen, … Diverse gastgezinnen participeren ook aan onze activiteiten in het jaar. (streekproducten wandelingen, eerste hopkeestenoogst, …) 
 ;