(Immaterieel) Cultureel erfgoed, diversiteit & duurzame ontwikkeling - Unesco 2005 Conventie

Omschrijving
Dit themadossier verzamelt een selectie aan interessante literatuur, links en informatie omtrent de UNESCO 2005 Conventie voor de Bescherming en de Promotie van de Diversiteit van Cultuuruitingen. Wat zijn de krachtlijnen van deze Conventie? En biedt deze ook potentieel voor cultureel- en (immaterieel) erfgoedbeleid in het bijzonder? 

UNESCO 2005 CONVENTIE?!
De UNESCO 2005 Conventie stimuleert wereldwijd de creatie, productie en verspreiding van culturele goederen, diensten en activiteiten, in al zijn diversiteit. De Conventie kwam er op vraag van de internationale gemeenschap en ijvert voor cultuur als drijfveer van duurzame ontwikkeling. Ze pleit er m.a.w. voor om cultuur niet als neveneffect van ontwikkeling te beschouwen, maar net als een motor ervan.
De Conventie zet vanuit deze visie een nieuw internationaal kader uit voor het beheer van cultuur. Ze stimuleert lidstaten om culturele beleidslijnen en maatregelen in te voeren die 
* creativiteit koesteren
* de mobiliteit van culturele goederen en diensten vergemakkelijken
* cultuur integreren in duurzame ontwikkelings¬strategieën en nationaal ontwikkelingsbeleid.
Naast een werkkader, biedt de Conventie ook een resem hands-on tools, fondsen, meetinstrumenten en ontwikkelingsstrategieën vanuit internationale samenwerkingen. 

Meer lezen
* De 2005 Conventietekst en -website.
* Tien jaar UNESCO 2005 Conventie: de mijlpalen
International Federation of Coalitions for Cultural Diversity (IFCCD): o.a. informatie over nationale ontwikkelingen rond de 2005 Conventie, literatuursuggesties … 

DE UNESCO 2005 CONVENTIE IN DE WERELD EN BELGIE
De 2005 Conventie kent wereldwijd een enorme dynamiek, in vele hoeken en geledingen: vanuit cultuurbeleid, ngo’s, kunstenaars, creatieve ondernemers … In 2006 tekende ook de EU als partner in op de Conventie: een opmerkelijke en vrijwel uitzonderlijke inzet waarmee ze de culturele diversiteit in Europa als belangrijke waarde vooropzet. België ratificeerde de Conventie in 2009 en stelde ze in 2013 in werking. Desalniettemin lijkt er in Vlaanderen tot nu toe (nog) niet veel te bewegen rond dit internationaal instrument.

UNESCO CONVENTIES 2003 & 2005: kunnen ze wat voor elkaar betekenen?
In 2003 kwam UNESCO met de Conventie voor het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. In 2005 met de Conventie voor de Bescherming en de Promotie van de Diversiteit van Cultuuruitingen. Beide conventies stellen culturele praktijken en het vrijwaren van culturele duurzaamheid en diversiteit centraal. Zijn er verbindingen te leggen met andere beleidsdomeinen en instrumenten? Dit wordt onder de loep genomen in de vormingsreeks ‘Cultureel erfgoed, diversiteit & duurzame ontwikkeling: de UNESCO 2005 Conventie als Troef’.

VORMINGSREEKS: ‘Cultureel erfgoed, diversiteit & duurzame ontwikkeling: de UNESCO 2005 Conventie als Troef’.
De 2005 Conventie biedt een kader aan uitdagingen en kansen, die zich ook hier bij ons situeren op het scherp van actuele maatschappelijke debatten: de plaats en waarde van cultuur, de rol van cultuurbeleid, en toekomstgezinde financieringsmodellen voor de culturele en creatieve sectoren. Ter gelegenheid van 10 jaar Conventie 2005 bundelden een reeks partners* de krachten voor het opzetten van een vormingsreeks. De reeks biedt een forum om de 2005 Conventie te leren kennen en het potentieel voor cultuurbeleid in het algemeen en erfgoedbeleid en immaterieel erfgoed in het bijzonder te exploreren.

De reeks bestaat uit 3 sessies:‚Äč

  • Masterclass - 15.12.2015 (Antwerpen): 'De UNESCO 2005 Conventie voor de Bescherming en de Promotie van de Diversiteit van Cultuuruitingen'. Terugblik / Vooruitblik / Perspectieven vanuit Vlaanderen. Een kennismaking met de Conventie.
  • Symposium - 25.01.2016 (Brussel): ‘UNESCO 2003-2005 Encounters in cultural (heritage) diversity and sustainable development’. Welke verbindingen zijn mogelijk met andere beleidsdomeinen en -instrumenten, in theorie en praktijk?
  • Colloquium - 03.03.2016 (’s-Hertogenbosch): 'Erfgoed, Culturele Duurzaamheid en Regio’s'. Een vooruitblik. 
Meer info over de vormingsreeks? Klik hier.

Bijlagen sessie 1:
  • ‘UNESCO en culturele diversiteit’ - Prof. Dr. Annick Schramme (PPT en verslag)
  • ‘De Conventie voor de Promotie en Bescherming van de Diversiteit van Cultuuruitingen in het licht van de Conventie voor de Borging van Immaterieel Erfgoed’ - prof. dr. Steven Van Uytsel (PPT en begeleidende tekst)
Bijlagen sessie 2:
*De vormingsreeks wordt georganiseerd in het kader van de Vlaamse Unesco Commissie, i.s.m. met tapis plein, FARO, Universiteit Antwerpen en VUB Unesco Leerstoel voor kritische erfgoedstudies en het borgen van immaterieel cultureel erfgoed. Deze reeks past ook in de reeks ‘ICE-Breker’, waar in wisselende partnerschappen specifieke thema’s aan bod komen omtrent het borgen van immaterieel cultureel erfgoed.