Boetprocessie Veurne


Externe media

Gerelateerde personen/organisaties
LECA
Sodaliteit van de Gekruiste Zaligmaker

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Communicatie-acties van de Boetprocessie Veurne
Documentatie-acties van de Boetprocessie Veurne
Onderzoeksacties van Boetprocessie Veurne
Overdrachtsacties van Boetprocessie Veurne
Op handen gedragen

ICE categorie
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoord
processie

Externe link
http://www.boetprocessie.be

De kruisweg, waarvan de 18 staties in de Boetestad worden opgehangen langs de openbare weg, is de enige in zijn soort die nog bestaat. De Veurnse kruisweg bestaat namelijk uit 18 staties en 2 passagiën (religieuze overwegingen), terwijl andere kruiswegen er slechts 14 tellen.
Alles begint in de Sint-Niklaaskerk waar reeds halt wordt gehouden bij twee staties. Daarna trekken de gelovigen de straten in. Het traject tussen Sint-Niklaaskerk en de Sint-Walburgakerk waar de kruisweg eindigt, telt 5751 stappen, het aantal voetstappen dat Jezus zou afgelegd hebben tuissen zijn veroordeling en Golgotha. Bij elke halte wordt een 17de eeuwse tekst voorgelezen gevolgd door een gebed.

De Boetprocessie Veurne valt ieder jaar samen met Veurne-Kermis, de jaarlijkse foor. 

Geschiedenis
De Boetprocessie van Veurne gaat terug tot diep in de 17e eeuw: Jacobus Clou, Norbertijn van de Sint-Niklaasabdij te Veurne, werd volgens de overlevering in 1625 tijdens een reis te Drongen door hevige koorts overvallen. Barones Van Hauwegem en Jan Van Watervliet besloten de kruisweg van Akkergem af te leggen om zijn genezing af te smeken. Toen Jacobus Clou dit vernam wou hij, ondanks alle protest, met de anderen mee. Toen ze bij de laatste statie aankwamen, voelde de Norbertijn zich genezen.
Hij keerde naar Veurne terug en stelde er in 1626 een kruisweg in zoals te Akkergem.

Evolutie
  • In 1637 sticht Jacob Clou, een monnik van de plaatselijke St. Niklaasabdij, de 'Sodaliteit van de Gekruisigde Zaligmaker'. Deze broederschap van leken moest o.a. ieder jaar de pas opgerichte Vastenkruisweg organiseren. 
  • In 1644 organiseren de Veurnse Capucijnen een processie om gespaard te worden van pest en oorlog; een veertigtal leden van de 'Sodaliteit' nemen deel aan deze processie.
  • In 1646 neemt de 'Sodaliteit' zelf het initiatief voor een boetprocessie; de boetelingen waren gekleed in een ruwe bruine boetepij en trokken met een zwaar kruis op hun schouders door de straten van Veurne.
  • Omstreeks 1700 verschenen de eerste 'beeldengroepen' die door boetelingen werden gedragen en werden bezinningsteksten, de 'spraken' luidop voorgedragen.
De processie werd daarna aangevuld met nog meer bijbelse taferelen, zodat de huidige Boetprocessie op een volkse, levendige manier zowel het Oude als het Nieuwe Testament uitbeeldt met als hoogtepunt het lijden en de dood van Christus; in zijn spoor stappen ook de honderden anonieme boetelingen.; J.-M. D'haenen
Sociaal-culturele betekenis
Veurnaars kunnen zich geen kermis indenken zonder de Boetprocessie. Ook veel uitgeweken Veurnaars staan erop om op deze dag in Veurne te zijn om familie en vrienden terug te zien, deel te nemen aan de Boetprocessie en te 'kermissen'.
Ondanks de kermissfeer is de Boetprocessie tot op vandaag een echte processie gebleven die niet is geëvolueerd tot een historische stoet zoals de meeste processies die er in Vlaanderen nog zijn.