Goriƫn zingen (12 maart)


ICE categorie
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Externe link
http://www.zing-ze.be

Een van de meest uitzonderlijke bedelzangtradities vinden we terug in Schoonbroek, een gehucht van Retie. Daar wordt op 12 maart de heilige Gregorius vereerd. Hij is de patroonheilige van de schoolgaande jeugd. In een ver verleden werden in heel Vlaanderen verschillende activiteiten georganiseerd op zijn feestdag. Dit kon gaan van een boerenkermis tot een wedstrijd in schoonschrift. In Schoonbroek gingen de leerlingen al zingend van deur tot deur:
 
Goriën, goriën, gee-goa,
hèdde gèn kinnekes die meegoan?
We zulle ze wel wa liejre
Van ozze lieven hierje
We zulle wel bahaauwe
Veur ozze lieve Vrauwe
ABC
Geft de kinne-es een aike meej
 
Als geschenk kregen de leerlingen geen geld of snoepgoed maar eieren. 12 maart viel immers altijd in de vasten. Volwassen die streng vastten wisten dat ze tijdens deze periode geen zuivel mochten eten. Kinderen werden echter gevrijwaard van deze regel. Daarom kregen zij eieren. De kippen bleven uiteindelijk toch leggen!

Tegenwoordig is het bedelelement weggevallen. De kinderen maken nu een wandeling naar de Goriënberg net buiten Schoonbroek. Daar krijgen ze’ s middags een lunch in het thema van eieren. De kinderen hebben ook speciale attributen. Ze dragen kleurrijke kronen met papieren bloemen en blazen op koehoorns om hun komst aan te kondigen.; Niels Schalley