Godelieveprocessie Gistel


Externe media

Gerelateerde personen/organisaties
Kerncomité Godelieveprocessie
CRKC
LECA

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoeksacties rond de Godelieveprocessie
Identificatie- en documentatieacties rond de Godelieveprocessie
Communicatie- en sensibiliseringsacties rond de Godelieveprocessie
Sint-Godelieveprocessie wordt Godelieveprocessie
Overdrachtsacties rond de Godelieveprocessie
Organisatie van een volksfeest voor alle betrokkenen bij de Godelieveprocessie

ICE categorie
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Externe links
http://www.godelieveprocessie.be , http://www.erfgoedblog.be

De Godelieveprocessie trekt jaarlijks op de eerste zondag na 5 juli om 16u00 door de straten van het centrum van Gistel. Meer dan duizend vrijwilligers uit Gistel en de wijde omgeving beelden in achttien taferelen het leven, de marteldood, de heiligverklaring en de verheerlijking van Godelieve uit. De processie wordt in opdracht van de Kerkfabriek van Gistel georganiseerd door het processiecomité in nauwe samenwerking met de stad Gistel. De processie maakt onderdeel uit van de zogenaamde Godelievedagen, de periode tussen 6 en 30 juli. In deze periode komen heel wat pelgrims naar de Godelieve-abdij (de plaats waar Godelieve is vermoord) en naar de kerk (de plaats waar haar relieken rusten) die in deze periode door vrijwilligers wordt open gehouden. De zaterdag voor de processie wordt in de kerk van Gistel een speciale misviering gehouden. Voor heel wat Gistelnaren is de processie de gelegenheid bij uitstek om met de familie samen te komen en in de namiddag naar de processie te gaan kijken of er effectief aan deel te nemen of mee te werken.
De heilige Godelieve werd in het midden van de elfde eeuw geboren in Londesvoorde in het zuiden van het toenmalige graafschap Vlaanderen. Dit is nu een gehucht van Wierre-Effroy, een dorp op 10 km van Boulogne (Frankrijk). Volgens de overlevering werd Godelieve op jonge leeftijd uitgehuwelijkt aan Bertolf, de heer van Gistel. Maar opgestookt door zijn moeder vertoonde deze totaal geen interesse in zijn vrouw. Hij haattte en vernederde haar. Na een geveinsde verzoening liet hij haar in 1070 door twee handlangers wurgen, waarna ze werd ondergedompeld in een poel. De moord moet een grote schokgolf in de streek veroorzaakt hebben. Ongeveer veertien jaar na de dood van Godelieve stuurde de toenmalige bisschop de monnik Drogo naar Gistel. Vermoedelijk aan de hand van nog levende getuigen noteerde hij haar levensverhaal en de mirakelen die gebeurden na haar dood. De bisschop verklaarde haar op basis van deze levensbeschrijving heilig op 30 juli 1084.  In de loop van de twaalfde eeuw werd op de plaats van de misdaad een benedictinessenabdij gesticht. De relieken van Godelieve rusten in twee schrijnen in de parochiekerk Onze-Lieve-Vrouw-Ten Hemel Opgenomen in Gistel.
De processie die Gistel ter ere van deze Godelieve organiseert, is reeds eeuwenoud. De eerste melding dateert uit 1459. Hoe de processie er toen juist uitzag, is niet geweten. De kern van de huidige processie werd gelegd in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Er werd toen een processiecomité opgericht. Voor de ontwerpen van de kostuums, wagens en rekwisieten werd beroep gedaan op de kunstenaar Jos Speybrouck (1891 – 1956).  Een tweede grote vernieuwing volgde in de tweede helft van de jaren zestig. Deze nieuwe processie werd ontworpen door kunsthistoricus Frans Vromman en kunstenaar Arno Brys met historisch advies van de toenmalige deken van Gistel, Stefaan Gyselen (1915 – 1997). Om de aansluiting met de samenleving te behouden bleven de jaren nadien regelmatig veranderingen volgen, zoals het introduceren van nieuwe taferelen en elementen  en het schappen van ‘Sint’ in de naam van de processie. Het huidige processiecomité streeft verder naar regelmatige vernieuwing.; Kerncomit√© Godelieveprocessie
Sociaal-culturele betekenis
De Godelieveprocessie is zonder meer het belangrijkste socio-culturele gebeuren dat Gistelnaren met elkaar verbindt en dit over de generaties en eeuwen heen. Het is een traditie die generaties geleden is opgestart vanuit een diep christelijk geloof in de figuur van Godelieve. Samen processie vormen was een uitgelezen moment voor het samen vertolken van het geloof. Het geloofsaspect verdwijnt de laatste decennia langzamerhand, maar heel wat families in Gistel blijven er een punt van maken om samen in een welbepaalde groep deel te nemen aan de processie uit traditie, om de gewoonte van de vorige generaties in stand te houden en omwille ook van de universele waarden die de figuur van Godelieve symboliseert. Het is ook een gemeenschappelijk project van heel wat Gistelse verenigingen. Aan geen enkel ander openbaar evenement in Gistel verlenen zoveel verenigingen hun medewerking als aan de processie.