De Mechelse Ommegang en de Ommegangsreuzen


Externe media

Bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Stad Mechelen - Erfgoedcel Mechelen
LECA

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Documentatie & inventarisatie Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Onderzoek Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Communicatie- en sensibilisatie-acties Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Audiovisuele verslaggeving Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen - participatie van erfgoedgemeenschappen
Rond de Rokken van de Reus: over reuzencultuur in Vlaanderen
Kamishibai Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Overdracht Mechelse Ommegang en Ommegangsreuzen
Inschrijving vriendjes reuzenkinderen in bevolkingsregister stad Mechelen
Op schouders van reuzen - studiedag over reuzenerfgoed en -tradities
Onderzoeks-acties grondwitloof

ICE categorie
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
feest, stoet, processie

De Mechelse Ommegang kent een lange traditie. De kern van de traditie is de rondgang van de Ommegangsfiguren door de binnenstad. De figuren die vandaag nog bestaan en deel uitmaken van de Mechelse Ommegang zijn: de Ommegangsreuzen, het Ros Beiaard, het Rad van Avonturen, het Schip van Oorlog, de kemels, de paardjes, Op-Signoorken en de Reuze-Opsignoor. Sinds 1785 wordt het uitgaan van de Mechelse Ommegang gekoppeld aan de Hanswijkcavalcade. De Hanswijkcavalcade vindt plaats in het kader van de  25-jaarlijkse Hanswijkjubelfeesten. Dit maakt dat de Mechelse Ommegang in principe nog maar één keer in de 25 jaar uitgaat. Soms, bij speciale gelegenheden, gaat de Mechelse Ommegang ook tussentijds nog uit. De laatste keer was in 2000 (het Keizer Kareljaar). Op 25 augustus en 1 september 2013 ging de Mechelse Ommegang opnieuw uit. Michael De Cock, auteur, regisseur en artistiek directeur van theater ’t Arsenaal, stond in voor de scenografie. De interactie tussen de figuranten die de Ommegang tot leven brengen en het toekijkende publiek was essentieel.;
Sociaal-culturele betekenis

De Mechelse Ommegang kent een constante en innige relatie met de stad. De stad neemt steeds de organisatie op zich. Zij doet altijd een beroep op kunstenaars om de Ommegang vorm te geven. Deze staan in voor zowel de artistieke als de inhoudelijke uitwerking van de optocht. De Mechelse verenigingen en individuele Mechelaars treden steevast op als figuranten en dragers in de Ommegang. De Mechelse Ommegang is zo een voorbeeld van een levende en dynamische traditie. De stad Mechelen heeft dit doorgetrokken in de editie van 2013. De traditie is gemeenschapsvormend; mensen werken er samen aan, de traditie brengt mensen op de been. De Ommegang betekent feest in de stad, wat bijdraagt tot een positief beeld van de stad en de stad levend maakt.