Sint-Dimpnaverering en Geelse psychiatrische gezinsverpleging


Bestanden
open bestand
open bestand
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
OPZ Geel
Stad Geel
Bert Boeckx

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Organisatie Dimpnadagen, met Gheelamania en Sint-Dimpnaommegang
Archief- en documentatiecentrum OPZ Geel
Erfgoedproject "Tussen de mensen. De spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging"
Onderzoek: De plaats van de Psychiatrische Pleegzorg binnen het Toekomstig ggz-beleid
Onderzoek reliekschrijn Sint-Dimpna
Communicatie en sensibilisering - Bezoekerscentrum OPZ Geel
Een nieuwe toekomst voor de Geelse gezinsverpleging
Jongerenproject "Tussen de mensen. De spraakmakende geschiedenis van de Geelse gezinsverpleging."
Film Geel (Woestijnvis)
Publicatie: 'Geel revisited. After centuries of mental rehabilitation'
Archief en documentatie H. Dimpna en gezinsverpleging in Stadsarchief Geel
Tentoonstelling Middle Gate Geel '13
Voorstelling "Hobbelkind"
Overdracht- acties 'St.-Dimpnaverering en Geelse psychiatrische gezinsverpleging'
Communicatie en sensibilisering - acties 'St.-Dimpnaverering en Geelse psychiatrische gezinsverpleging'
Overdracht - acties uitbreiding begrip Barmhartige Stede

ICE categorie
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Tags
gezinsverpleging, ommegang

Trefwoorden
sociaal gebruik, viering

Externe links
http://www.opzgeel.be/nl/rehabilitatie/htm/gezinsverpleging.asp , http://www.geel.be/productgroep.aspx?pg=2503&id=1042

De Geelse psychiatrische gezinsverpleging is in de dertiende eeuw ontstaan vanuit de devotie tot de H. Dimpna. Geesteszieken kwamen in grote getale naar Geel om er boete te doen. Na hun verblijf keerden niet alle zieken terug: een deel van hen werd in Geelse gezinnen ondergebracht. Dit was het begin van de psychiatrische gezinsverpleging in Geel en van een eeuwenlange traditie. Om dit te herdenken vinden elke vijf jaar de Dimpnadagen plaats, met het massaspektakel Gheelamania en de Sint-Dimpna-ommegang.

Vandaag worden er nog zo’n 320 patiënten in Geelse gezinnen opgevangen. De Geelse gezinsverpleging wordt beschouwd als een succesvol behandelingsmodel dat tot op vandaag op verschillende plaatsen in de wereld ‘naar Geels model’ toegepast wordt..

;
Sociaal-culturele betekenis

Er bestaan nog heel wat stigma’s rond psychiatrische ziekten. Geel is uitzonderlijk. Hier worden psychiatrische patiënten gerespecteerd en behandeld met genegenheid en zorg. Het is het resultaat van een eeuwenoude traditie gedragen door de hele gemeenschap. De Gelenaars hebben minder vooroordelen tegenover psychiatrische patiënten omdat ze er generaties lang samen mee opgegroeid zijn. Zowel voor de pleeggezinnen als voor de hele Geelse gemeenschap is de gezinsverpleging een onderdeel van het dagelijks leven en het collectieve geheugen.