Aalst Carnaval, Vastenavond, Vastelauvend of Oilsjt Carnaval


Bestanden
open bestand
open bestand

Gerelateerde personen/organisaties
Stad Aalst - dienst Cultuur, Jeugd en sport - team Cultuur, evenementen en infrastructuur
LECA
Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval (DAK vzw)
Erfgoedcel Denderland

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Onderzoek naar Aalst Carnaval als Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid
Overdracht kinderen Aalst Carnaval
Identificatie en documentatie Aalst Carnaval
Communicatie en sensibilisering rond Aalst Carnaval
Carnavalcollectie Stedelijk Museum en Stadsarchief Aalst
Documenteren van de Aalsterse evenementen in het kader van Carnaval (DAK)
Academie voor Carnavalskunsten van CC De Werf in Aalst

ICE categorie
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen

Trefwoorden
carnaval, stoet, taal, sociaal gebruik, feest

Externe links
http://www.madeinaalst.be , http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011&RL=00402 , http://www.aalst.be/carnaval

Aalst Carnaval is een driedaags feest met een typisch spottend en anarchistisch karakter (sinds 1432). Kenmerkende elementen zijn de stoet met 100-den carnavalsgroepen en 10-tallen praalwagens, het Ros Balatum, de Voil Jeanetten, de Aalsterse Gilles, de politieke satire en de liedjes in Aalsters dialect. Ook de Prinsenverkiezing, de ajuinworp en het verbranden van de vastenavondpop behoren tot de jaarlijkse rituelen. Dit volksfeest met een grootschalige beleving doorheen alle bevolkingslagen werd in 2010 toegevoegd aan de Representatieve Lijst van het Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid.
Foto: DAK (Dokumentatiecentrum Aalst Karnaval);
Sociaal-culturele betekenis

Zie paragrafen over kenmerken, authenticiteit en de erfgoedgemeenschap in het artikel Aalst Carnaval: Immaterieel Cultureel Erfgoed van de Mensheid in Tijd-Schrift.