(De rituele handeling van het) manueel klokkenluiden in Vlaanderen

fotorechten: Erfgoedcel TERF


Externe media


Gerelateerde personen/organisaties
De Roeselaarse Klokkengilde
Michel Veracx
Erfgoedcel TERF

Gerelateerde borgingsacties (Hoe)
Promotie-acties grondwitloof
Behoud, beheer en ontsluiting van het erfgoed met betrekking tot (de rituele handeling van het) manueel klokkenluiden in Vlaanderen
Publicaties met betrekking tot (de rituele handeling van het ) manueel klokkenluiden in Vlaanderen
Publiekswerking rond (de rituele handeling van het) manueel klokkenluiden in Vlaanderen
Zoeken en opleiden van vrijwilligers voor (de rituele handeling van het) manueel klokkenluiden in Vlaanderen
Stimuleren en ondersteunen van de oprichting van nieuwe klokkengildes en klokken in Vlaanderen

ICE categorieën
Sociale gewoonten, rituelen en feestelijke gebeurtenissen
Ambachtelijke vaardigheden

Trefwoorden
ambachtelijk techniek, instrumentaal

Externe links
http://www.klokkengilde.be , http://www.zogge.be/zogge_verenig_klokkenluiders.htm

Klokken horen sinds vele eeuwen bij de klank die onze steden typeert. Sinds de Middeleeuwen werd er voor steeds meer gelegenheden een beroep gedaan op klokkenluiders en het manueel luiden was breed verspreid. Ondertussen echter, is het manueel luiden zo zeldzaam geworden dat het nieuwe betekenissen krijgt en het opnieuw bijzonder wordt. In Roeselare, Zogge en in Leuven (Keizersbergabdij) wordt de traditie van het manueel luiden momenteel nog voortgezet. Het doorgeven van deze kennis gebeurt op een informele manier en gebeurt dikwijls binnen eenzelfde familie. De luidtradities zijn heel dikwijls sitespecifiek en hangen samen met de grote diversiteit aan klokken(torens) en de bijhorende luidtechnieken, maar evengoed met de gelegenheden waarvoor wordt geluid en de gebruikte ritmes/melodieën. 


Sociaal-culturele betekenis

De klokkenluiders die instaan voor het verderzetten van de traditie doen dat niet zonder trots.  Klokkenluiders hechten belang aan de traditie omwillen van het rituele, het sociale of het erfgoedaspect.  Samen luiden schept een band, er wordt gecommuniceerd met een bredere gemeenschap en luiders zijn er zich van bewust dat het geluid van hun klokken een auditieve brug tussen heden en verleden slaat.